Postranní panel
14.02.2010

6. neděle v mezidobí (C)

6. neděle v mezidobí (C)

Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: Blahoslavení...
viz Lk 6,17.20-26

E-vangelium on-life 

Na začátku Ježíšova veřejného působení jsme si mohli všimnout, jak se na Ježíše dívali jeho posluchači, a i my jsme na něj upřeli pohled víry (viz Lk 4,14-21 – evangelium 3. neděle v mezidobí). Dnes si máme možnost všimnout, jak se na své posluchače dívá Ježíš. Evangelistova výpověď o Ježíši, který se zahleděl na své učedníky, v originálu doslova zní: „Ježíš pozvedl oči ke svým učedníkům…“ Pokud se zde nejedná pouze o obsahově málo relevantní ustálené slovní spojení, může být pro nás tento detail podnětem ke skutečné kontemplaci.

Jestliže se totiž Ježíš obrací na své učedníky tak, že k nim pozvedá oči, znamená to, že ten, skrze něhož a pro něhož je stvořeno všechno, co je (viz Kol 1,16), stvořením nepohrdá. Nedívá se na něj „shůry“, či skrz prsty, ale naopak, hodnotí jej velmi vysoce. Hodnotí jej dokonce mnohem výš, než se dokáže ohodnotit ono samo. Ježíš neshlíží na člověka z výšky svého majestátu tak, aby dal najevo, že mu člověk nesahá ani po kotníky, ale staví se na jeho úroveň. Dokonce sestupuje ještě níž a stává se jeho služebníkem (srov. Flp 2,5-8).

A proto dříve, než začneme v blahoslavenstvích hledat „instrukce“ k tomu, jak se máme či nemáme chovat, nechme na sobě spočinout Ježíšův pohled. V něm zkoumejme, jak Ježíš vnímá to, co my hodnotíme jako chudobu, hlad, smutek, neúspěch, bohatství, sytost, potěšení či úspěch.

Blahoslavenství a „běda“ přitom nejsou dvě kategorie, do nichž Ježíš zařazuje ty, kdo tato slova poslouchají. Evangelista nic neříká o tom, že by Ježíš před vyslovením „běda“ obrátil svůj pohled jiným směrem, na jinou skupinu posluchačů. Zdá se tedy, že i při těchto slovech se pořád dívá na své učedníky. Každý z nich totiž v srdci nosí možnost blaženosti i neštěstí. Rozhodnutí o tom, kdo bude patřit mezi blahoslavené, a komu bude adresována výstraha „běda“, nepřichází tedy zvenčí, a dokonce ani od Boha. O tom rozhoduje každý sám ve svém srdci.

Ke stažení:
6. neděle v mezidobí (C) (JPG, 317 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies