Postranní panel
20.12.2009

4. neděle adventní (C)

4. neděle adventní (C)

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách.   Viz Lk 1,39-45

E-vangelium on-life  

Právě v těch dnech, kdy jsou ulice přeplněny spěchajícími lidmi, je nám zvlášť sympatické evangelium o tom, jak Maria spěchala do jednoho judského města v horách. „Aha, Maria taky spěchala,“ řekneme si a ještě přidáme do kroku. Uspokojit se s konstatováním, že i Maria spěchala, by však bylo příliš málo. Náš Pán, jenž k nám právě přichází, se nám stává natolik podobným, že má matku, která spěchá jako všechny ostatní matky na světě. Pokud si do všech důsledků uvědomíme tento jeho krok, můžeme reagovat jinak, než tak, že si pospíšíme vyjít mu vstříc? Jak je to však možné? Nejjistější způsob přiblížení se k Pánu, jenž přichází jako dítě v matčině lůně, je sesynchronizovat své spěchání se spěcháním jeho matky. Jinak by se nám mohlo stát, že sice budeme spěchat, avšak bezhlavě a zcela bezcílně. Opravdu Maria spěchala úplně stejně jako všechny ostatní matky, nebo je její spěchání přeci jen poněkud jiné?

O Marii se dozvídáme, že spěchala „v těch dnech“. Co jsou to za dny? V první řadě jsou to dny, kdy přijala andělovo zvěstování a dala na něj svou odpověď: „Ať se mi stane podle tvého slova.“ Kromě toho slovní spojení „v těch dnech“ je v starozákonní prorocké literatuře charakteristickým výrazem, který označuje dny naplnění mesiášských přislíbení (viz Jer 3,16; 31,29; 33,15-16; 50,4; 50,20). Maria tedy spěchá „v těch dnech“, kdy se Boží plány a zaslíbení o Mesiáši stávají skutečností, a spěchá právě proto, aby se o tyto skutečnosti podělila se svou příbuznou. My většinou spěcháme v těch dnech, kdy chceme splnit co nejvíc ze svých vlastních plánů a představ. A proto, abychom se o svůj čas nemuseli s nikým dělit, všem usilovně hlásíme, že zrovna moc spěcháme.

V evangeliu dále čteme, že Maria spěchala do jednoho judského města v horách. V originálním textu však zjišťujeme, že řecké sloveso je dokonavé (aorist). Maria si tedy pospíšila, aby co nejdřív došla do svého cíle, je však zřejmé, že spěchání není jejím životním stylem. My na rozdíl od ní spěcháme non stop čtyřiadvacet hodin denně a sedm dnů v týdnu. Těžko říct, zda se nám daří dojít do cíle... A vůbec, za jakým cílem jde Maria a jaké cíle máme my? Evangelista zakončuje pasáž o Mariině návštěvě u Alžběty slovy: „Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů“ (Lk 1,56). Najdeme-li si také my alespoň trochu času (a zdaleka to nemusí být tři měsíce) a v modlitbě setrváme ve společnosti těchto dvou žen naplněných Duchem svatým, jistě se od nich můžeme naučit mnoha věcem...

Ke stažení:
4. neděle adventní (C) (JPG, 332 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies