Postranní panel
22.11.2009

Slavnost Krista Krále B 2009

Slavnost Krista Krále B 2009

„Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa.   Viz Jan 18,33b-37

„Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa.“ Na první pohled se zdá, jako by Ježíš odpovídal na jinou otázku, než je ta, kterou Pilát právě položil. Vždyť jak souvisí výpověď: „Moje království není z tohoto světa“ s Pilátovou otázkou: „Čeho ses dopustil?“ Ježíšova odpověď na položenou otázku je však velmi trefná. Pilát zjišťuje Ježíšovo provinění a Ježíš podává velmi přesný popis svého „deliktu“: „Moje království není z tohoto světa.“ Plány a pokusy porobených národů o nastolení svého vlastního království jsou tím, co vadí Římanům. Proto národ a velekněží před Pilátem obviňují Ježíše z toho, že se „vydával za krále“ (viz Jan 19,12). Pilát sice vnímá, že Ježíš nemá mocenské ambice, přece je však pohodlnější odstranit ho. Ježíšův národ a jeho představitelé naopak o království sní a touží po králi, který by je od nenáviděných Římanů osvobodil. Proto jim zase vadí, že Ježíšovo království není z tohoto světa. Ježíšova krátká výpověď: „Moje království není z tohoto světa“  tedy přesně vystihuje dva mlýnské kameny, mezi nimž se Ježíš ocitá. Kdyby mu nešlo o království, nebylo by možné obvinit ho před Římany. Kdyby bylo jeho království z tohoto světa, jeho národ by neusiloval o jeho odstranění. Právě naopak, s nadšením a náležitým povykem by ho postavil do čela svých „národněosvobozovacích“ oddílů.

Každý, kdo se rozhodl následovat Ukřižovaného Krále, musí počítat s tím, že pokud bude důsledně kráčet v Ježíšových šlépějích a vydávat svědectví pravdě, i on se octne mezi dvěma mlýnskými kameny, které ho možná rozdrtí.

Na jedné straně bude překážet těm, komu v životě kromě zisku, moci, úspěchu a seberealizaci absolutně o nic nejde, protože jim bude připomínat, že jde o mnohem víc –o království, a ještě k tomu o věčné království. Na druhé straně bude překážet  těm, komu sice leží na srdci mnohé ušlechtilé věci (lidská práva, svoboda, důstojnost, rozvoj, pokrok, věda, právo), ale zakládají je pouze na pravidlech tohoto světa a měřítkům tohoto světa je různě přizpůsobují. Těm bude vadit, poněvadž jim bude připomínat, že základ a měřítko těchto hodnot není z tohoto světa.

Ke stažení:
Slavnost Krista Krále B 2009 (JPG, 675 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies