Postranní panel
15.11.2009

33. neděle v mezidobí (B)

33. neděle v mezidobí (B)

Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko.   Viz Mk 13,24-32

E-vangelium on-life   

V evangeliích (i v tom podle Marka) je vícero podobenství, ale žádné z nich není uvedeno tak zvláštními slovy, jako podobenství v úryvku na dnešní neděli. Slova: „Poučte se z přirovnání od fíkovníku“, totiž v originálu doslovně zní: „Od fíkovníku se naučte podobenství“ (apo de tés sykés mathéte tén parabolén, srov. také Ekumenický překlad: „Od fíkovníku si vezměte poučení“). Jak se máme naučit podobenství či vzít si poučení od nějakého fíkovníku? Kdyby šlo o to, abychom se naučili zpaměti nějaký příběh, učili bychom se ho přece od Ježíše a ne od nějakého fíkovníku. Kdyby šlo o to, abychom pochopili a osvojili si nějaké obrazné vyjádření, učili bychom se ho od toho, kdo ho vymyslel, a ne od postavy (či v tomto případě dokonce dřeviny), která v něm vystupuje. Jak si tedy máme vzít poučení od fíkovníku? Ve slovníku se u příslušného slovesa (manthanó – učím se, osvojuji si) hned na prvním místě uvádí význam „učit se nějakým postojům, osvojovat si jisté chování (viz Franco Montanari: Vocabolario della lingua greca. Loescher Editore, Torino 1995 s. 1226). Je možné osvojit si chování podobné fíkovníku? Fíkovníku se v podobenství, kterému se máme naučit, větve nalévají mízou a nasazují listy, když se blíží léto. Zkrátka, když se oteplí, fíkovník ožívá. Ježíš právě mluví o svém příchodu na konci věků. Neměli bychom i my výrazně ožít, když jde o jeho příchod? Jestliže tedy žijeme v Ježíšově blízkosti neustále, neměli bychom svými projevy života a radosti soustavně ukazovat na jeho neustálou přítomnost v našem životě? Nezaháníme-li myšlenku na definitivní setkání s Kristem jako nějakou nepříjemnost, neměli bychom všem radostně připomínat jeho příchod na konci věků? Naučíme-li se tedy podobenství od fíkovníku, staneme se živým podobenstvím naděje pro všechny, kdo s hrůzou pozorují, jak se v jejich životě zatmívá slunce, do něhož vkládali své naděje, a jak z jejich nebe padají hvězdy, na které spoléhali.

 

 

Ke stažení:
33. neděle v mezidobí (B) (JPG, 675 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies