Postranní panel
18.10.2009

29. neděle v mezidobí (B)

29. neděle v mezidobí (B)

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“
Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“
Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“
Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete.“

Viz Mk 10,35-45

E-vangelium on-life

Chyba, které se dopustili Zebedeovi synové není v tom, že chtěli být v Ježíšově slávě po jeho pravici a levici. Samotná touha po účasti na jeho slávě není nesprávná. Naopak, tato touha má mít důležité místo v každém lidském srdci. Chyba bratří Zebedeových je v tom, že nepochopili, v čem spočívá Ježíšova sláva. Navzdory tomu, že byli těmi vyvolenými, kterým dal Kristus nahlédnout na slávu, jakou má u svého Otce (srov. Jan 1,14 a viz pasáž o proměnění na hoře, Mk 9,2-13), aby po této slávě zatoužili, Jakub a Jan dostali chuť na podíl na takové slávě Mesiáše, jakou si vysnili oni. Učedníci – a to nejen Jakub a Jan, ale i ostatních deset – mají v tuto chvíli ještě stále svou představu Mesiáše, který by vládl národům a dal jim cítit svou moc. Ano, když se odehrává tento rozhovor, Ježíšova sláva se má už zakrátko uskutečnit. Jeho učedníci však nemají ani páru o tom, jak k tomu dojde. Proto jim Ježíš říká: „Nevíte, co chcete.“ On totiž už zanedlouho zjeví svou slávu – ale na kříži!
Jakub a Jan sice v tuto chvíli odcházejí s nepořízenou, avšak Ježíš bere smrtelně vážně oprávněnou lidskou touhu, kterou právě vyslovili. On ví, že celé lidské pokolení touží být po jeho pravici a levici, vždyť přece skrze něho a pro něho jsme byli stvořeni (srov. Kol 1,6). Nechá se přibít na kříž právě proto, aby tuto touhu splnil. Splní ji dokonce do písmene, a to velmi pozoruhodným způsobem. Jelikož všichni jsou hříšníky a nikdo si nezaslouží sedět po jeho pravici či levici, on sám se nechá vyzvednout na kříž právě mezi hříšníky tak, aby se oni dostali na tato místa. Když bude viset na kříži, po jeho pravici a levici budou opravdu ti, kterým je to připraveno... Jenomže ne jako odměna za zvláštní zásluhy, nýbrž jako vrcholná příležitost obrátit se k němu. Boží milosrdná láska totiž až do poslední chvíle připravuje i těm největším hříšníkům příležitost ke splnění jejich odvěké touhy.
Pokud byl Jan opravdu tím, kdo stál pod křížem a toto všechno viděl (Jan 19,26.35), byl asi rád, že Ježíš tehdy nesplnil jeho unáhlenou žádost. Určitě však pochopil, že jeho prosba je už definitivně splněna. Také cesta, jak se dostat na místa po Ježíšově pravici a levici je už jasná – tou cestou je kříž.

 

Ke stažení:
29. neděle v mezidobí (B) (JPG, 656 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies