Postranní panel
27.09.2009

26. neděle v mezidobí (B)

26. neděle v mezidobí (B)

Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! ...
Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! ...
Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! ...

Viz Mk 9,38-43.45.47-48

E-vangelium on-life

Často se spekuluje o tom, jak Ježíš myslel ta tvrdé vyjádření o usekávání ruky či nohy a vylupování oka. Myslel to doslovně, nebo to je pouze obrazná řeč? A lámeme si hlavu nad tím, jak co nejobratněji zmírnit ten tvrdý nekompromisní imperativ: „Usekni – vyloupni!“ (Nejlepší by bylo, kdyby to šlo tak, aby zůstal i vlk sytý, i koza celá, vždyť přece Ježíš nemohl chtít, abychom se zmrzačovali!) Přitom nám uniká jedno malé, ale důležité slovíčko na začátku – „-li“. Příkaz useknout si ruku či nohu nebo vyloupnout si oko platí tehdy, pokud je splněna podmínka: „Svádí-li tě...“ Hm...

Nasloucháme-li Ježíšovým slovům pravidelně, neuniklo nám, že před nějakým časem důrazně poučil své posluchače o tom, že člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí. Poskvrňuje ho to, co z něj vychází (viz evangelium 22. neděle, Mk 7,1-8.14-15.21-23). A ve stejné souvislosti Ježíš upřesnil, že zla, která nás poskvrňují, vycházejí zevnitř, z našeho srdce.

Nejsme-li úplně zapomětliví posluchači (viz Jak 1,25), kteří hned pustí z hlavy to, co slyšeli (zvláště jde-li o Boží slovo), ale máme alespoň trochu snahy podobat se moudrému hospodáři, který je schopen vynášet na světlo věci nové i staré a mít z nich užitek (viz Mt 13,52), dokážeme z výše uvedeného dát dohromady jednu důležitou skutečnost: Ruka, noha či oko nemůžou svádět člověka ke hříchu. To, co ho svádí, je někde jinde. Je to v jeho nitru, v jeho srdci! – Takže teď si můžeme s ulehčením oddechnout, že není potřeba nic usekávat ani vylupovat, protože podmínka „svádí-li tě“ nebude nikdy splněna? Naopak! Podmínka „svádí-li tě“ je už dávno splněna. Naše srdce je plné věcí, které nás svádějí ke hříchu. A tam je třeba postupovat tak radikálně, jako když se usekává ruka či noha a vylupuje oko. Svádí-li mě něco k chattování v práci, určitě to není ruka, která kliká myší, a bylo by zbytečné ji usekávat. Svádí-li mě něco bloumat bez cíle po obchodech, právě když mě v družině čekají děti, určitě to není chudinka levá či pravá noha. Svádí-li mě něco dívat se na televizi, zrovna když se mám připravovat do školy, nebo věnovat rodině, určitě to nejsou nebohé oči. Příkaz „usekni“ nebo „vyloupni“ však platí a znamená, že s danou věcí je třeba skoncovat tak radikálně a definitivně, jako když se usekává část těla, i když to bude podobně bolet.

Ke stažení:
26. neděle v mezidobí (B) (JPG, 455 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies