Postranní panel
14.09.2008

Svátek Povýšení svatého kříže

Svátek Povýšení svatého kříže

Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.
Viz Jan 3,13-17

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Viz Flp 2,6-11

E-vangelium on-life

Co znamená „povýšení kříže“? Kříž se pozdvihuje, abychom ho měli dobře před očima. Dvě zkřížená břevna však nemají smysl sama o sobě. Kříži dává smysl jen „Syn člověka“, který je na něm vyzdvižen. Ježíš Kristus nám nezjevil Boha tím, že zemřel na kříži. Zjevil nám ho cestou, proč a jak na něm zemřel.

Člověk, který bytostně touží stoupat stále výš – intelektuálně, profesně, ekonomicky, společensky..., je pozván učit se od Ukřižovaného, jak lze dosáhnout skutečného povýšení: „On, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..., ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Pohled víry spočívá v tom, že v muži přibitém na kříž poznáváme plnost svobody – svobody milovat až do krajnosti. V Ježíši zneuctěném a znetvořeném utrpením poznáváme plnost důstojnosti – důstojnosti Božího Syna. Pohled na Krista vyzdviženého na kříži nás učí, že se nemusíme křečovitě držet svých postojů a práv, neboť post Božího dítěte, který nám on získal, nepodléhá zákonitostem kariérních postupů a sestupů.

Naopak, kdo se sehne a poskytne svůj vlastní hřbet, aby se po něm jako po mostě mohli druzí dostat blíže k Bohu, toho Bůh sám povýší. Kdo se sám zřekne své „image“ a svého jména pro to, aby druzí objevili Boží obraz, podle něhož jsou stvořeni, tomu dá Bůh sám jméno, které je nad každé jiné.

 

Ke stažení:
Svátek Povýšení svatého kříže (JPG, 460 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies