Postranní panel
17.08.2008

20. neděle v mezidobí (A)

20. neděle v mezidobí (A)

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena
a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“
Ale on jí neodpověděl ani slovo.
Viz Mt 15,21-28

Když Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Bůh dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství.
Viz Řím 11,13-15.29-32

Ke stažení:
20. neděle v mezidobí (A) (JPG, 494 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies