Postranní panel
29.06.2008

Slavnost Apoštolů sv. Petra a Pavla 2008

Slavnost Apoštolů sv. Petra a Pavla 2008

Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady.
Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval.
Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce.
A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod.

2 Tim 4,6-8.17-18

Rok sv. Pavla on-life
„Prolít v oběť svou krev“ - taková slova asi v běžné řeči nepoužíváme. O prolévání krve v různých částech světa víme, bohužel, dost z televize, novin či internetu a také je nám jasné, co znamená oběť. A přece, „prolít v oběť svou krev“ zní jako věta vystřižená z velké, těžké liturgické knihy. A tam bychom ji také nejraději nechali. Dokážeme si představit, že svou krev v oběť prolévali křesťané prvních století. Ještě dokážeme pochopit, co znamenalo prolévat krev pro Krista pod těžkou rukou nedávných režimů. Ale že by to mělo něco znamenat i pro ty, kteří se v plné síle právem těší z toho, co mají v životě rádi? Autor Druhého listu Timotejovi (pravděpodobně sv.Pavel) píše tato slova krátce před svým odchodem z tohoto světa (před svou mučednickou smrtí), a díky tomu máme ještě větší tendenci odsunout jeho poselství někam do budoucnosti (pokud možno co nejvíce vzdálené).
Avšak pro ty, kteří uvěřili v Krista, nemůže oběť zůstat pouze liturgickým úkonem, který se odehrává někde v přední části kostela, kam je ze zadních lavic těžké dohlédnout. Pokud ji vnímají pouze takto, „žijí jako nepřátelé Kristova kříže.“ (srov. Flp 3,18)
Ti, kteří s láskou čekají na Pánův příchod, jsou pozvaní přinášet celý svůj život jako „živou, svatou, Bohu milou oběť, jako svoji duchovní bohoslužbu.“ (porov. Řím 12,1) Proto svou krev v oběť Pánu milou prolévají nejen ti, kteří za věrnost jeho evangeliu umírají během pronásledování, ale i ti, kteří předkládají Bohu každý jednotlivý den svého života – s radostmi, všednostmi i únavou. Jejich krev sice není prolitá, ale každá kapka, která proudí v jejich žilách, slouží k Boží oslavě.

Ke stažení:
Slavnost Apoštolů sv. Petra a Pavla 2008 (JPG, 417 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies