Postranní panel
08.06.2008

10. neděle v mezidobí (A)

10. neděle v mezidobí (A)

Když Ježíš jedou šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním.
Viz Mt 9,9-13

E-vangelium on-life
Když posloucháme evangelijní úryvek o povolání Matouše, ve které ze zúčastněných postav se najdeme? V Matoušovi? To bychom museli na Ježíšovo slovo „vstát a jít za ním“. A když to domyslíme do důsledků, tak nám asi přeběhne mráz po zádech... (Ne, takové přehnané reakce po nás Ježíš určitě nevyžaduje.) Najdeme se tedy mezi celníky a hříšníky, kteří zaujali místo s Ježíšem u stolu? Že bychom se tedy posadili například vedle muže, který se v chrámě „bije v prsa“ (viz Lk 18,13), anebo bychom se zařadili na úroveň nějaké ženy, která se ve společnosti jednoduše rozpláče, rozpustí si vlasy a začne jimi někomu utírat nohy (viz Lk 7,36-38)? No, jsme sice hříšníci, ale z takových „patetických“ projevů víry jsme už přece „vyrostli“. Tak se posadíme mezi farizeje? My bychom si přece nikdy nedovolili Ježíše kritizovat...! Tak se najdeme mezi jeho učedníky? No, oni byli pravděpodobně pořádně v rozpacích a vůbec nevěděli, jak reagovat na kritiku ze strany farizeů. A my přece velmi dobře víme, co bychom jim odpověděli! (Určitě bychom se tak neztrapnili, jak se to tolikrát podařilo jim.)
Micheangelo Merisi, tj. Caravaggio (1573–1610) na jednom ze svých obrazů zachycuje ještě jednu skupinu lidí. Evangelista o nich sice nemluví, ale proč by tam nemohli být? Po Matoušově pravé straně sedí dva chlapíci – jeden starý a jeden mladý, kteří ani nezvednou oči od stolu, na kterém počítají peníze. Určitě uslyšeli Ježíšovu výzvu, se kterou se obrátil na Matouše, ale počítají dál. Sedí se skloněnou hlavou, aby se náhodou nestalo, že by se i jejich pohled setkal s Ježíšovým a museli by nechat „své povinnosti“, které si tak usilovně plní.
I my slyšíme Ježíšovo pozvání. Dovolíme mu však, aby se nám podíval do očí? Co to jsou za otázky? Vždyť my přece jdeme za Ježíšem! Ano, jdeme za ním. Ale proč? Proto, abychom ho následovali, nebo proto, abychom jej prosili, aby nám dobře šly naše „obchody“?

 

Ke stažení:
10. neděle v mezidobí (A) (JPG, 425 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies