Postranní panel
25.01.2008

Svátek obrácení sv. Pavla

Svátek obrácení sv. Pavla

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!
Viz Mk 16,15-18

E-vangelium on-life

Jděte do celého světa... – Není potřeba rezervovat letenku či hledat co nejvýhodnější možnosti noclehu. Svět je totiž široký nejen v geografickém smyslu. Každý se i bez pasu a bez víz každodenně pohybuje v oblastech kultury, informací, vědy, vzdělání, techniky, obchodu, zdravotnictví, sousedských vztahů, domácnosti... Celým světem tedy nejsou pouze všechny světadíly a státy, ale i všechny oblasti lidského života.

Hlásejte evangelium všemu tvorstvu – Kdybychom byli posláni hlásat evangelium „pouze“ všem lidem, mohlo by nám hrozit, že ho omezíme jenom na „přenos“ jisté informace. Hlásat... všemu tvorstvu však znamená, že evangelium proniká nejen do lidských uší a srdcí, ale i do všeho, co nás obklopuje – t.j. proniká naše vztahy, postoje, způsob zacházení s věcmi, způsob sdílení informací, postoj k přírodě, náš denní program, životní styl... vůbec všechno. Jen tímto způsobem se může uzdravit všechno nemocné.

Ke stažení:
Svátek obrácení sv. Pavla (JPG, 517 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies