Postranní panel
25.11.2007

Slavnost Ježíše Krista Krále (C)

Slavnost Ježíše Krista Krále (C)

Posmívali se mu: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“
Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“
Viz Lk 23,35b-43

E-vangelium on-life
Zachraň se... zachraň sám sebe – zaznívá v dnešním evangeliu až třikrát – v různých obměnách a z různých stran (od předních mužů, od vojáků a od zločince). Ano, to je zaužívaný způsob jednání člověka, který se od svého omylu v ráji zoufale (ale zbytečně) snaží zachránit sám sebe od samoty a smrti, do které se uvrhnul. Často se o to pokouší útěkem – bohužel i útěkem od Toho, který jediný jej může a chce zachránit.
Naštěstí Bůh neplní naše přání, ale své přísliby. A proto Boží Mesiáš, v rozporu s lidskou představou o Mesiáši (který by v první řadě samozřejmě zachraňoval sám sebe), na sebe dobrovolně přijímá tuto bytostnou lidskou neschopnost. On jediný nepotřebuje zachraňovat sám sebe, ale přichází právě kvůli tomu, aby nás zachránil od zoufalé potřeby zachraňovat sami sebe. V tom je podstata jeho královské moci i podstata královské hodnosti, na které nám dává podíl.
Pokud jednám podle logiky „zachraň sám sebe“ – tj. nahrab si co nejvíc pro sebe, ber ohled pouze na sebe, posuzuj všechno podle sebe,... jsem odsouzený k tomu stejnému zoufalství, jako rouhající se zločinec. Ale pokud přijímám logiku Božího Mesiáše, tj. logiku „dávej sám sebe“, už dnes mám podíl na Jeho království.

Ke stažení:
Slavnost Ježíše Krista Krále (C) (JPG, 457 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru