Postranní panel
04.11.2007

31. neděle v mezidobí (C)

31. neděle v mezidobí (C)

Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.
Viz Lk 19,1-10

E-vangelium on-life
Zacheus...byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše… – Postavení ani bohatství nejsou schopné naplnit nejhlubší lidskou touhu – touhu po Bohu. Mohou ji ale zadusit. V Zacheově případě je však touha velmi živá. Právě ta mu otevírá cestu ke spáse. Druhou důležitou skutečností je, že Zacheus …toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je (tak ekum. překlad) - Chtěl poznat Ježíše ne proto, aby mu Ježíš pomohl uskutečnit nějaké jeho představy anebo plány, ale pro Ježíše samotného.

Ježíš podíval se nahoru [na Zachea]... Nám lidem se často stává, že se na druhé díváme shora. Bůh se však na člověka nedívá shora, naopak. Ježíš Kristus, „ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a ponížil se“ (srov. Flp 2,6-8). Ponížil se natolik, že se dívá „zdola“ na nás, kteří lezeme na fíkovníky, co nenesou ovoce. Ale on se nezastaví jen u „dívání se“ na nás. Je to on, kdo touží po nás („dnes musím zůstat v tvém domě “), a i tehdy, když ještě ani nevnímáme naši hlubokou touhu po něm, nás prosí („pojď rychle dolů “), abychom i my vstoupili na jeho cestu – cestu poníženosti, která vede do Jeruzaléma (a na kříž).

Ke stažení:
31. neděle v mezidobí (C) (JPG, 327 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru