Postranní panel
14.10.2007

28. neděle v mezidobí (C)

28. neděle v mezidobí (C)

„Kde je těch devět? [...] Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“
Viz Lk 17,11-19

E-vangelium on-life
Ježíš kráčí do Jeruzaléma, tedy tam, kde se má dovršit dílo vykoupení. On udává správný směr všem našim cestám. Malomocní mu jdou naproti – to znamená, že jdou právě opačným směrem. Člověk ve svém hříchu kráčí zrovna opačným směrem oproti cestám Hospodinovým. V tom spočívá naše „malomocenství“.
Jděte... A jak odcházeli, byli očištěni. – Ježíš mění směr cesty malomocných mužů a právě v té chvíli dochází k jejich uzdravení. Uzdravení není předpokladem k následování Krista, ale jeho důsledkem. Očištěný bude ten, kdo se vydá směrem k Jeruzalému – cestou, kterou nám ukázal Kristus, a tím způsobem, jak nám to ukázal Kristus: Tak, že vezmeme svůj kříž...
...volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ – Tito malomocní jsou v Lukášově evangeliu první, kdo volá Ježíše jménem. Kromě nich to je pouze slepec (viz Lk 18,38) a lotr na kříži. Paradoxně, právě naše bída, náš hřích nás „opravňuje“ volat Ježíšovo jméno – jediné jméno, v němž je spása. Ti, kdo se cítí „čistí“ nebo „spravedliví“, nejsou schopni toto jméno vzývat, protože si myslí, že ho nepotřebují.
Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven... – Spása již přišla pro všechny, ale nabývá účinku pouze setkáním se Spasitelem.
...velebil Boha, padl mu k nohám... a děkoval... – z řeckého slova pro „děkování, díkuvzdání“ pochází slovo „eucharistie“. Vděčnost však není konec, nýbrž začátek. Na Samaritánovo díkuvzdání Ježíš odpovídá: „Kde je těch devět?“ Ten, kdo pocítil, že byl očištěn/uzdraven a srdce mu přetéká vděčností, nemůže jinak než zajímat se o „ty ostatní“. Také eucharistie nám pokaždé připomíná: „Kde je těch x?“ Viz: „Vstaň a jdi!“ a „Jděte ve jménu Páně!“

Ke stažení:
28. neděle v mezidobí (C) (JPG, 502 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies