Postranní panel
30.09.2007

26. neděle v mezidobí (C)

26. neděle v mezidobí (C)

Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu.
Viz Lk 16,19-31

E-vangelium on-life
Jeden bohatý člověk – Na rozdíl od žebráka Lazara boháč nemá jméno. Bůh zve chudé jménem, ale těm, kdo si svého boha udělali z blahobytu, řekne: „Neznám vás“.
Oblékal se do šarlatu a kmentu – ve své zahleděnosti do sebe je boháč nahý. Proto chce zakrýt svou nahotu šarlatem a kmentem. Také první lidé, když jedli ze stromu a tak okusili hřích, „poznali, že jsou nazí“ (Gn 3,7). Všichni jsme nazí ve svém hříchu. Tuto nahotu však nezakryje šarlat, kment ani jiné značkové oblečení. Pouze ten, kdo se obleče v Krista (srov. Gal 3,27), zakryje nahotu odhalenou hříchem a dostane novou důstojnost.
Každý den pořádal přepychovou hostinu – Zlo nespočívá v hostině. Vždyť i Otec připravuje hostinu synovi, který „byl ztracen a je zas nalezen“ (srov. Lk 15,23-24). Zlo spočíva v tom, že zatímco Otec vychází z hostiny ven a prosí každého svého syna, aby vešel dovnitř (Lk 15,28), boháč zůstává sedět uvnitř a zavírá se před těmi, kdo jsou venku.
Žebrák, ... plný vředů – Vředy/rány chudého se mohly stát boháčovi lékem. Tak jako jsou rany nevinného Krista lékem na naše hříchy „Jeho ranami jste uzdraveni“ (srov. Iz 53,5; 1Petr 2,23). Kdo nerozezná v ranách chudého Kristovy spásonosné rány, zůstane ve své nemoci.
Žebráka odnesli do Abrahámova naručí. Umřel i boháč a byl pohřben. – Každý z nich skončil tam, kam vkládal svou naději.
V mukách zdvihl oči... – Nelze obvinit boháče z toho, že by byl pohrdal Bohem nebo chudým. Problém je, že na ně nikdy ani nepohlédl! Až nyní pozvedá oči, které měl celý život obráceny pouze na sebe.

Ke stažení:
26. neděle v mezidobí (C) (JPG, 450 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru