Postranní panel
23.09.2007

25. neděle v mezidobí (C)

25. neděle v mezidobí (C)

Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných.
Viz Lk 16,1-13


E-vangelium on-life
Správce obvinili, že zpronevěřuje majetek. – To, co mám, není moje. Jsem jen správcem. Vždy, když si „hrabu“ pro sebe, zpronevěřuji majetek svého Pána. A tento promrhaný majetek „volá“ k Němu (jako krev Ábela, srov. Gen 4,10) a „obžalovává“ mě u Něho.
Co to o tobě slyším? – Pán má vždy blíže k tomu, aby věřil v dobro člověka, kterého stvořil ke svému obrazu (Gen 1,27) a „nevěří vlastním uším“, když se dozvídá o lidské zlobě.
Co si počnu? – Přesně tuto otázku si položil i boháč z podobenství před několika týdny (Lk 12,17 o 18. neděli). On však nenašel správnou odpověď a zoufale se snažil „nahrabat si“ ještě víc. Správce z dnešního podobenství však pochopil situaci a místo shromažďování konečně začal rozdávat.
Kdo je věrný v maličkosti… - Všechna dobra, ať už jsou jakkoliv hodnotná, jsou v porovnání s věčnými dobry nepatrná. Věrnost v jejich spravování znamená pochopit, že jsou to jen prostředky a že se je o ně třeba dělit. Nevěrnost znamená učinit si z nich cíl a shromažďovat je až tak, že se stanou překážkou, která nás odděluje od druhých.
Věrní v nespravedlivém mamonu – příkladem této věrnosti je celník Zacheus (Lk 19,1-10). Nespravedlivě shromážděný mamon se mu stal příležitostí k tomu, aby prokázal dobro druhým a tak dokázal, že Pánu opravdu uvěřil.
…kdo vám dá, co je vaše? – Co se týče časných dober, jsme jen jejich správci. Ale dobra věčná, ta jsou skutečně naše!

Ke stažení:
25. neděle v mezidobí (C) (JPG, 235 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru