Postranní panel
14.09.2007

24. neděle v mezidobí (C)

24. neděle v mezidobí (C)

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: ”Přijímá hříšníky a jí s nimi!”

Pověděl jim tedy: „Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují.
Viz Lk 15,1-10

E-vangelium on-life

Přicházeli celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona reptali. – Do které kategorie patřím já? Do skupiny posluchačů anebo reptalů? Lukáš nepředstavuje Boží lásku a milosrdenství jen proto, abychom trochu pookřáli, když nás tíží vlastní bída, ale také proto, abychom tu stejnou lásku a milosrdenství uměli prokazovat druhým.
Snad se dokážeme vcítit do pozice unavené a ztrýzněné ovečky, kterou si laskavý pastýř (či Pastýř) s radostí vloží na ramena a nese ji domů. Chce to sice jistou dávku pokory, ale dá se to. Už možná méně obvyklé je postavit se do pozice pastýře... a vzít s radostí na ramena svého bližního, který mi zrovna leze na nervy. I když si představujeme ovečku na pastýřových ramenech jako roztomilého beránka z velikonočních pohlednic, skutečná ovce je velmi těžká, často špinavá a příliš nevoní. Přesně tak, jako nedostatky mého bratra, sestry, kolegy, spolužačky, souseda…

Jen co přijde pastýř se ztracenou ovcí domů, svolá své přátele i sousedy a zve je k radosti. I my máme ve zvyku volat přátelům. Bohužel často kvůli tomu, abychom jim sdělili, jak nás bolí záda z tahání těžkých a nepříjemných ovcí, které „musíme“ vláčet. Kdyby se nám to alespoň „vyplatilo“. Ale pastýř (Pastýř) z podobenství neuvažuje v kategorii: „vyplatí se – nevyplatí se“. Vždyť kdo by nechal celý svůj kapitál napospas osudu kvůli jediné nejisté „položce“, která neposkytuje žádnou záruku, že se „vyplatí“…?!

Ke stažení:
24. neděle v mezidobí (C) (JPG, 650 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru