Postranní panel
09.09.2007

23. neděle v mezidobí (C)

23. neděle v mezidobí (C)

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.”

Viz Lk 14,25-33

E-vangelium on-life

Šly s ním zástupy… řekl jim: ”Když někdo přichází ke mně…“ – Ježíš se obrací na zástupy, ale zároveň oslovuje své posluchače v jednotném čísle. Na cestě za Kristem se nelze nechat vést davem. Za Ním musí jít každý z vlastního rozhodnutí. Takové rozhodnutí ovlivňuje celý život člověka, dotýká se těch nejvnitřnějších sfér (a nemá v nenávisti svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry, i sám sebe…). Kdo se rozhodl následovat Krista, musí opustit všechny své jistoty, aby hledal Jistotu jenom v Něm. Ten, kdo nehledá svou konečnou oporu v otci, matce, bratrovi, sestře, ženě, manželovi…, patří právě mezi „žebráky a mrzáky, slepé a chromé“, o kterých Lukáš (14,21) píše, že jsou pozvaní na Pánovu hostinu. Dokonce ještě více, oni se stanou matkou, bratrem, sestrou (Mt 12,50) vtěleného Božího Slova. Jejich život bude jako „město položené na hoře“, jako „svítilna na podstavci“ (Mt 5,14-15) a jako věž, kterou všichni vidí a všem ukazuje směr. Obyčejně ten, kdo staví, musí spočítat náklady a to, co má. Kdo však staví věž ze svého života, musí počítat, co nemá – čeho se dokáže vzdát. A pokud se nezřekne všeho, co má, nemůže… (tuto věž dostavět).

Ke stažení:
23. neděle v mezidobí (C) (JPG, 469 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru