Postranní panel
26.08.2007

21. neděle v mezidobi (C)

21. neděle v mezidobi (C)

Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?”
Viz Lk 13,22-30

E-vangelium on-life
Je málo těch, kdo budou spaseni? – To je podstatná otázka. Nejdůležitějším problémem člověka, jeho konečným cílem, je „být spasen“. Jen na tom záleží. Všechna náboženství hledají řešení této otázky.
Budou spaseni? – Správná formulace: „být spasen“ je v pasivním tvaru. Člověk se nemůže spasit sám (srov. Lk 18,26), jen Bůh ho může spasit. Spása je dar, který zároveň vyžaduje spolupráci. Spolupráce spočívá v odstraňovaní toho, co člověku překáží v přijetí daru. To, co mu překáží dar přijmout, je přesvědčení o vlastní bezúhonnosti a o nepotřebnosti Božího milosrdenství. Velká brána Božího milosrdenství je nepředstavitelně těsná pro toho, kdo si myslí, že milosrdenství nepotřebuje, neboť si spásu „zaslouží“.
Nestačí poslouchat Boží slovo (učil jsi u nás na ulicích) a „účastnit se“ svátostí (s tebou jsme jedli a pili), pokud zároveň člověk nevnímá, co přijímá, a neuvědomuje si, že toho vůbec není hodný (srov. 1 Kor 11,28-32). Ani těmi nejvzornějšími skutky si není možné zasloužit tento „chléb“. Vždy zůstane nezaslouženým darem. Pro toho, kdo ho přijímá jako „povinný příděl“, platí slova „Neznám vás, odkud jste.“
Poslední, kteří budou prvními - to jsou ti, kteří vědí, že odpuštění je to první, co potřebují.
První, kteří budou posledními jsou naopak ti, kteří se domnívají, že jsou první, kteří milosrdenství nepotřebují.

Ke stažení:
21. neděle v mezidobi (C) (JPG, 368 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru