Postranní panel
29.07.2007

17. neděle v mezidobí (C)

17. neděle v mezidobí (C)

Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: ”Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.”
Viz Lk 11,1-13

E-vangelium on-life
Jednoho dne na nějakém místě modlil. – Ten, který je živé Slovo věčného Otce, i když žije v neustálém dialogu s tím, který ho poslal, se modlí v určitém čase a na určitém místě, aby tomuto dialogu naučil i nás, kteří nikdy nemáme čas a nikde nenacházíme pokoj.

Pane, nauč nás modlit se… - „Kdo se naučil modlit, naučil se žít (sv. Augustin). To tedy znamená, že se modlíš, jak žiješ a žiješ tak, jak se modlíš. Častokrát vyznáváme, že jsme v modlitbě roztržití. Problémem však není roztržitost v modlitbě, problém spočívá jinde. Jako bolest krku není nemocí samotnou, ale jen jejím příznakem, tak je roztržitost v modlitbě příznakem daleko větší roztržitosti. A to roztržitosti a nesoustředěnosti života. Tak jako nestačí mírnit bolest, ale je nutno léčit nemoc, tak nestačí usilovat jen o soustředěnost v modlitbě, ale je třeba soustředit se na život.

Nauč nás modlit se… = Nauč nás žít. Opravdu, když se zblízka podíváme na „modlitbu“, kterou Ježíš učeníkům „nadiktuje“, zjistíme, že to není jen seznam proseb (jak jsme zvyklí se modlit my), ale především životní program – „magna charta“ práv a povinností těch, kteří:

- žijí jako děti Otce,

- vidí v druhých bratry a sestry,

- vědí, že jejich definitivní domov není na této zemi,

- svým životem oslavují Boha,

- neusilují o to, aby se měli jen oni sami „královsky“, ale aby všichni žili v království Božím,

- vědí, že skutečným štěstím je Boží vůle,

- nečekají na nebe až tam nahoře, ale už teď ho vytváří na zemi,

- vidí v kousku chleba dar a ne „denní příděl“,

- vnímají Boží milosrdenství a druhým ho dávají zakoušet také.

 

Ke stažení:
17. neděle v mezidobí (C) (JPG, 344 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru