Postranní panel
15.07.2007

15. neděle v medzidobí (C)

15. neděle v medzidobí (C)

Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?
Jdi a stejně jednej i ty!
Viz Lk 10,25-37

Evangelium on-life
Jdi a stejně jednej i ty! - staň se bližním tak jako onen Samaritán. Zvláštní, že jméno „Samaritán“ znalec Zákona ani nevysloví. Na Ježíšovu otázku mohl jednoduše odpovědět: „Samaritán“, namísto toho oklikou odpovídá: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“
A co vlastně Samaritán učinil? Miloval bližního? Kdepak! Ten nešťastník u cesty vůbec nebyl jeho bližní. Nebyl to jeho příbuzný, ani soused, ani rodák, ani bratr ve víře, ani kolega, ani spolucestující… (tak jak byl znalec Zákona navyklý uvažovat). Samaritán se stal bližním nešťastníka u cesty tím, že učinil 5 kroků:
1. Viděl ho: chodí s otevřenýma očima a všímá si lidí okolo sebe. Nedívá se do oblak, ale na cestu, po níž chodí ti, kterým se bližním má stát.
2. Bylo mu ho líto: cítí bolest druhých. Nestačí mu říci si: „Chudák, jak trpí.“, ale sám pociťuje tu stejnou bolest.
3. Přistoupil k němu: nevhodí nuznému z dálky do dlaně pár drobných, ale přiblíží se k němu.
4. Nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho: vynakládá svůj čas, energii i své zásoby.
5. Vytáhl dva denáry a dal je hostinskému: neváhá doplatit ze svého.
Bez těchto pěti kroků tak obyčejně lidských a až banálně „pozemských“ je zbytečná každá „hluboce duchovní“ snaha o věčný život. Kdo chce získat věčný život, nemůže se „vyhnout“ a jít dál a to ani tehdy, když jde do chrámu. Věčný život není vzdušný zámek v meziplanetárním prostoru, kam se vstupuje na doporučení oblíbených světců. „Věčný“ život je „tento“ přítomný život prožívaný se srdcem Samaritána.
(Don Tonino Lasconi, volně upraveno)

Ke stažení:
15. neděle v medzidobí (C) (JPG, 295 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru