Postranní panel
08.07.2007

14. neděle v mezidobí (C),

14. neděle v mezidobí (C),

Potom Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků,
poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst,
kam chtěl sám přijít.
Viz Lk 10,1-12.17-20

E-vangelium on-life

Apoštolská slovesa:

Proste – první krok je modlitba – prosba, aby Bůh otevřel naše srdce a učinil je zodpovědným a vnímavým pro potřeby světa.

Jděte – skutečná modlitba se proměňuje ve skutek. Zodpovědné srdce vnímavé k potřebám světa nemůže zůstat stát.

Nenoste měšec, ani mošnu... – důležitější než obdarovávat lidi tím, co se dá vyjmout z tašky a nebo z peněženky, je obdarovávat je tím, co nekazí „mol a rez“ (Mt 6,19).

Vejděte – vejít, vstoupit, to znamená stát se někomu blízkým, sdílet jeho radosti i starosti a nejen zpovzdáli se dívat a přemýšlet, jak ho poučit o tom, co by měl dělat.

Říkejte – Pán neposílá němé přitakávače, ale lidi, kteří umí zdůvodnit naději, kterou mají (srov. 1Pt 3,15).

Zůstaňte – zůstat znamená naplnit to, k čemu vybízí apoštol Pavel: „Jeden druhého břemena neste“ (Gal 6,2).

Uzdravujte – působení skutečného apoštola je jako voda, o které je psáno: „kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá“ (porov. Ez 47,9).

 

Ke stažení:
14. neděle v mezidobí (C), (JPG, 455 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru