Postranní panel
01.07.2007

13. neděle v mezidobi (C)

13. neděle v mezidobi (C)

Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma... (...)
Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.
Viz Lk 9,51-62

E-vangelium on-life

Hned na začátku dnešního evangelia slyšíme, že se Ježíš pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. Právě toto pevné rozhodnutí je klíčem k pochopení Ježíšových odpovědí třem „zájemcům“, kteří by ho snad chtěli následovat. Toho, kdo se pln nadšení chce stát jeho učedníkem, nechce znechutit drsnou odpovědí. Tomu, který by ješte chtěl pochovat otce, neradí přestoupit Boží příkaz o úctě k otci a matce. A tomu, který by se chtěl rozloučit s rodinou, nenařizuje zachovat se nezdvořile. Všechny tři chce jen přivést k pevnému rozhodnutí odevzdat svůj život Bohu, nezávisle na okolnostech, zda jim bude umožněno to či ono. Pevné rozhodnutí jít do Jeruzaléma a položit tam život za spásu světa je též klíčem k pokárání, které si vysloužil Jakub a Jan. Jejich iniciativa sice byla "pevná", ale velmi vzdálená od života z víry, která vede k (pevným) rozhodnutím dávat svůj život za bratry a sestry, a rozhodně není nástrojem, kterým je možné získat nad druhými moc.

Ke stažení:
13. neděle v mezidobi (C) (JPG, 325 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru