Postranní panel
17.06.2007

11. neděle v mezidobí (C)

11. neděle v mezidobí (C)

V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice.
Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea,
přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se;
slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat.
Líbala je a mazala drahocenným olejem.
Viz Lk, 7,36-8,6

E-vangelium on-life

„Jeden farizeus“ a „jistá žena“ z dnešního evangelia jsou vinni stejným hříchem – zhřešili, protože z lásky učinili předmět obchodu. Žena „prodávala“ lásku mužům, a farizeus si „kupoval“ Boží lásku za svou „bezúhonnost“. Láska je však výlučným darem, a proto z ní nikdy nelze učinit zboží.
Když to viděl farizeus, pomyslil si... Farizej vidí projevy nezištné lásky a nerozumí jim. Ve své „spravedlnosti“ jim ani nemůže rozumět. Podobnou „spravedlnost“ chce ve své „dobré“ snaze nalézt i u Ježíše a tak ji obhajuje Ježíšovou domnělou nevědomostí: „Kdyby to byl prorok, poznal by ...“
Ježíš má však úplně jinou logiku, kterou chce Šimonovi vysvětlit. Je to logika nezištně darované Boží lásky a bezvýhradné lidské odpovědi.
„Kdo z nich ho tedy bude mít více rád? (...) ten, komu odpustil více.“ – „Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky." Co je důsledkem čeho? Láska způsobuje odpuštění a nebo odpuštění lásku? Na počátku je vždy bezpodmínečná Boží láska, která spouští řetězovou reakci, takže člověk stále více miluje a Bůh mu stále více odpouští, i případné nedostatky lásky...

Ke stažení:
11. neděle v mezidobí (C) (JPG, 104 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru