Postranní panel
10.06.2007

10. neděle v mezidobí (C)

10. neděle v mezidobí (C)

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl ji: "Neplač." Přistoupil k márám a dotkl se jich.
Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal mluvit. ...
Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil svůj lid!“

Viz Lk 7,11-17

E-vangelium on-life

Náš Pán není jako modly, které „mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku...“ (Žl 115,5-7). Pán, kterého nám dnes představuje evangelista Lukáš (dnešní úryvek je prvním místem v tomto evangeliu, kde Ježíše označuje jako Pána), má nohy, oči, srdce, ruce, ústa..., protože jde, přibližuje se, je mu líto, hovoří, dotýká se... Právě jeho dotyk je to, co nás oživuje, staví na nohy a dává smysl všemu, co konáme i hovoříme. Jinak se všechna naše činnost stává hlucho-němo-slepo-chromou modlou, která pro svou nemohoucnost vyžaduje stále více obětí, a celý náš život je pouze smutným průvodem „ven z města“ v ústrety smrti.
Jen když se zastavíme na Ježíšovu výzvu (jako nosiči v dnešním evangeliu) a dovolíme mu, aby se nás dotkl, bude náš život opravdu životem a stane se pro druhé podnětem, aby velebili Boha a pochopili, že Bůh navštívil svůj lid.

Ke stažení:
10. neděle v mezidobí (C) (JPG, 115 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru