Postranní panel
31.05.2007

Nanebevstoupení Páně (C)

Nanebevstoupení Páně (C)

Nanebevstoupení Páně
Slavnost

41. světový den sdělovacích prostředků (20. května 2007)

Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno obrácení,
aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy.
Vy jste toho svědky.
srov. Lk 24,46-53

Výchova k médiím by měla být pozitivní. Tím, že jsou děti postaveny před něco, co je esteticky i morálně výtečné, se jim pomáhá v rozvíjení jejich názoru, obezřetnosti a schopnosti rozlišovat. Zde hraje důležitou roli příklad rodičů a přednosti toho, že mladým se představí klasika dětské literatury, krásného umění a povznášející hudby. Populární tisk bude mít v kultuře vždycky své místo, ale na místech vyučování by nemělo být pasivně přijímáno pokušení vyvolávat senzace. Krása, která je téměř odrazem božského, inspiruje a oživuje mladá srdce i mysl, zatímco ošklivost a vulgarita mají deprimující dopad na postoje a na chování.

Tak jako výchova všeobecně, i výchova vztahu k médiím vyžaduje formaci k zacházení se svobodou. Jedná se o náročnou zodpovědnost. Příliš často je svoboda prezentována jako neustálé hledání potěšení a nových zážitků. To je ale prokletí, nikoli osvobození! Pravá svoboda by nikdy neodsoudila žádného jedince – a především dítě – k nenasytnému hledání něčeho nového. Pravá svoboda je zakoušena ve světle pravdy jako definitivní odpověď na Boží "ano" lidstvu a vyzývá nás, abychom si nikoli neuváženě, ale záměrně zvolili všechno, co je dobré, pravdivé a krásné.

Z poselství Benedikta XVI. k 41. Světovému dni sdělovacích prostředků

Ke stažení:
Nanebevstoupení Páně (C) (JPG, 107 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru