Postranní panel
27.05.2007

Letnice (C)

Letnice (C)

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
(z liturgie Slavnosti Seslání Ducha svatého)

E-vangelium on-life

Letnice v nás aktivují tři nové systémy komunikace.
Duch svatý v nás aktivuje nový systém komunikace s Bohem: "A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: Abba, Otče!" (Gal 4,6). Pavel trvá na tom, že Duch „volá“, nešeptá či si jen tak huhňá pod nos!
V prvním čtení slyšíme, jak Duch svatý aktivuje v apoštolech nový systém komunikace s lidmi: "Nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu?" (viz Sk 2,1-11). Apoštolové oslovují lidi různých národů tak, že jim všichni rozumí. Pozor, mluvit tak, aby nám druzí rozuměli, neznamená říkat to, co říkají všichni, a nebo mluvit o tom, co se všem hned zalíbí. Nejde o to, aby všichni souhlasili, ale o to, aby všichni rozuměli!
A nakonec, Duch svatý aktivuje nový komunikační systém přímo v našem srdci: "Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou” (viz Jan 20,19-23). Odpuštění – existuje snad nějaký efektivnější způsob komunikace s nejtajnějšími zákoutími vlastního srdce, s tichým hlasem, který se ozývá v jeho hloubce, a s Tím, kdo nám ho "nainstaloval"?
Toto jsou nové komunikační sítě, jejichž výhradním providerem je Duch svatý. Nedokáže je zabezpečit žádné jiné super rychlé ADSL připojení, ani jiné nejnovější High Tech zařízení.

Ke stažení:
Letnice (C) (JPG, 117 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru