Postranní panel
13.05.2007

6. neděle velikonoční (C)

6. neděle velikonoční (C)

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
Svůj pokoj vám dávám.
(srov. Jan 14,23-29)

E-vangelium on life

Kdo mě miluje..., bude zachovávat ..., příbytek, ... . pokoj vám dávám: Ježíš hovoří o velkých Božích tajemstvích a používá přitom tak obyčejná slova. Riskuje, že ho přeslechneme a nebo vůbec nepochopíme. Kdo mě miluje... – tu se nám vybaví především příjemný pocit z něčí blízkosti. Když se poví zachovávat, první asociací je zachovávat přikázání, dodržovat pravidla. A když zazní slovo příbytek, leckdo si nejprve vzpomene na problém „bytové otázky“, a možná, že někomu při slovech pokoj vám dávám probleskne hlavou „Dejte mi už konečně pokoj!“

Pane, otevři naše uši a daruj nám nový pohled, abychom dokázali vnímat pravdy, které nelze lidskými slovy popsat. Daruj nám milost pronikat do hloubky tajemství tvé lásky – lásky, která není pocitem, ale jistotou. Pomoz nám přejít od logiky „dodržování pravidel“ k logice „zachovávání tvého slova“. Daruj nám milost alespoň trochu pochopit, co znamená, že naše srdce může být tvým příbytkem.
A nedovol, aby naše vztahy s bližními byly jen pouhým „necháváním se na pokoji“, ale učiň z nás skutečné šiřitele tvého pokoje. Amen.

Ke stažení:
6. neděle velikonoční (C) (JPG, 115 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru