Postranní panel
09.05.2007

5. neděle velikonoční (C)

5. neděle velikonoční (C)

Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.
Viz Jan 13,31-33a.34-35

Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem. – Ježíš hovoří o „novosti“ a nám se přitom ta slova zdají být už tolikrát slyšené... A přece jsou i dnes jedinečným rozlišovacím znakem Kristových učedníků. Podle toho všichni poznají...– a ne podle něčeho jiného.

Zvláštní, že Ježíš nepřikazuje učedníkům milovat ostatní, ale milovat se navzájem mezi sebou. To však nevylučuje lásku k těm ostatním, k těm „okolo“. Naopak: jen společenství založené na vzájemné lásce dokáže tuto lásku projevovat navenek.

Ježíš vyslovil tato slova před hrstkou následovníků, kteří potřebovali znát „svůj“ charakteristický znak, který je bude provždy označovat i odlišovat od ostatních. Snad se staletími stalo, že počet křesťanů stoupl na tisíce či stovky tisíc a tak se nám může zdát, že (alespoň v Evropě) jsou vlastně všichni (víceméně) křesťany, a že tedy Kristovi učedníci ani nepotřebují charakteristický znak, který by je přesně definoval. A tak jsme Kristovo „nové“ přikázání zredukovali na charitativní služby. To ale nestačí. Ve společnosti, která je stále lhostejnější, omrzenější a otupenější se skuteční Kristovi učedníci znovu ocitají v menšině a znovu potřebují očistit „punc“, který je jasně definuje. Budete-li mít lásku k sobě navzájem... Jen tak otevřeme blahobytem, úspěchem a požitkem zalepené oči svých současníků, aby i oni viděli a rozpoznali „nová nebesa a novou zemi ... nový Jeruzalém, Boží stan mezi lidmi“ (viz Zj 21,1-5a).

Ke stažení:
5. neděle velikonoční (C) (JPG, 128 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru