Postranní panel
15.04.2007

2. neděle velikonoční (C)

2. neděle velikonoční (C)

Dokud ... nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím!
...
Pán můj a Bůh můj!

Viz Jan 20,19-31

E-vangelium on-life

Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec... – Jeho jméno naznačuje, že má vždy vedle sebe sourozence, bratra. „První den v týdnu“ však není spolu se svými bratry, a tak se okrádá i o setkání s Kristem. I my jsme svou podstatou „tomášové – blíženci“, neboť bychom měli vždy počítat s přítomností bratří/sester. Odmítám-li společenství bratří, popírám to, co mě charakterizuje jako lidskou bytost („není dobré, že člověk je sám“ (Gen 2,18)), a zároveň se okrádám o setkání se vzkříšeným Kristem, k němuž dochází právě ve společenství (jakkoli nedokonalém).
Viděli jsme Pána! – učedníci nevytahují hromadu argumentů ve prospěch možnosti vzkříšení, aby svého bratra přesvědčili. Svědčí o setkání se živou osobou milovaného Mistra. Jen toto je autentické zvěstování evangelia.
Dokud ... nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím! – Proč nás zaráží Tomášův „skepticismus“? Tomáš vlastně vyslovuje velkou pravdu. Nevložíme-li své ruce do Kristových probodených rukou, tak jako dítě vkládá svou ruku do ruky rodiče, jenž ho učí základním pohybům, nemůžeme uvěřit, protože sami toho nejsme schopni. Nevložíme-li své srdce do Kristova probodeného srdce, sami od sebe nebudeme schopni opravdově milovat.

Ke stažení:
2. neděle velikonoční (C) (JPG, 74 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru