Postranní panel
11.03.2007

3. neděle postní (C)

3. neděle postní (C)

Myslíte, že ti ... byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete.
srov. Lk 13,1-9
z liturgie 3. neděle postní

E-vangelium on-life
Kdyby Bůh nechával padat věže na ty, kteří zabíjejí, kradou... anebo nechodí do kostela, byl by Bohem velmi malicherným a vůbec by neodpovídal tomu, kterého nám zjevil Ježíš. On neprocházel Palestinou proto, aby zahrnul hříšníky neštěstím a nehodami, ale odpustěním. Na kříži nevolal: „Otče, znič je!“, ale „Otče, odpusť jim!“ Neštěstí a pohromy, ty přírodní, ale i ty, které způsobil člověk, jsou součástí podstaty tvorů – omezených a smrtelných. Je zbytečné protestovat proti těm, kteří by jim měli umět zabránit (včetně Boha), ale je hloupé nečinně si stěžovat, když je možné jim předcházet.
Co teda dělat? Ježíšův závěr je překvapivý: „když se však neobrátíte...“
Jak souvisí pokání s Pilátovým násilím, se spadnutím věže...? Jak souvisí pokání s dopravními nehodami po sobotní noci, s výbuchy plynu způsobenými netěsným uzávěrem, s haváriemi příliš starých letadel, s povodněmi zapříčiněnými ilegálními skládkami odpadu, s...
Jestli ještě stále vnímáme pokání jako záležitost výhradně duchovní, která sa netýká běžného života, tak spolu vůbec nesouvisí.
Bůh se nezjevil Mojžíšovi, aby ho požádal o vykonání modlitby nebo pobožnosti, ale aby ho pověřil vysvobozením jeho národa z otroctví. Pavel nežádal od Korinťanů vykonat pouť na svaté místo, ale aby sa varovali modloslužby, smilstva a pohrdání chudými...
V celé Bibli je Boží volaní vždy v prospěch lidu. Stejně tak je v prospěch lidu i Ježíšovo volání. Pokání v prospěch lidu znamená umět předejít Pilátovu běsnění, nestavět věže s narušenou statikou... Toto je obrácení, které přináší ovoce.
V půstu možná bují různé kající pobožnosti, křížové cesty a zříkání se sladkostí, ale kolik křesťanů se zpovídá z rychlé a nebezpečné jízdy autem, z toho, že v práci četli noviny a chatovali, z toho, že cestovali načerno, že nedodrželi slib daný voličům, že využívali firemní majetek k soukromým účelům, že...
Fíkovník určený k poražení, neboť nepřináší ovoce, může být víra, která už delší čas nedokáže vnést do společnosti vyšší, spravedlivější a... Boží logiku.
(Don Tonino Lasconi, www.paoline.it)

Ke stažení:
3. neděle postní (C) (JPG, 84 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru