Postranní panel

Z 108 s modlitbou k Duchu sv.

Z 108
Kategorie: Záložky
Cena: 5,00 Kč

Dostupnost: prodej ukončen

Objednací kód: 598
 
Štítky: duch svatý

S modlitbou: Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplň je svou milostí, vždyť ty sám jsi nás utvořil.

Ty se nyzýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dal, tys pramen živý, lásky žár, pomazání jsi duchovní.

Dárce darů jsi sedmera, prst pravice jsi Otcovy, ty jsi ten Otcem slíbený, správně dáváš promlouvat.

V duši světlo nám rozžehni a do srdce nám lásku vlej a naše ubohé stále silou svou posiluj.

Nepřítele pryč odežeň a ve světě svůj nastol mír, nás cestou správnou vždycky veď, ať nás mine vše škodlivé.

Boha Otce nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše a tobě, Otci i Synu vírou se vždy víc otvírat. Amen.

 
 
 
 Dotaz Dotaz k produktu

Máte k tomuto produktu nějaký dotaz? 

 
 
Nahoru