Postranní panel

Teologické směry 20. století

Teologické směry 20. století
Kategorie: Teologie
Běžná cena: 625,00 Kč
(568,00 Kč bez 10,0% DPH)
Internetová cena: 575,00 Kč
(523,00 Kč bez 10,0% DPH)
Internetová sleva: 8%

Dostupnost: prodej ukončen

Objednací kód: 1028
EAN: 9788071951773
 

V naší práci se pokoušíme o celkovou rekonstrukci dějin křesťanského myšlení ve 20. století: chceme postihnout jeho klíčové momenty, nejčastěji probíraná témata a nejdůležitější texty, které v jeho průběhu vznikly. Na všechny „teologie“, které budeme v jednotlivých kapitolách probírat, musíme hledět na základě perspektivistického (nikoli scholastického či dialektického) pojetí. Je třeba se na ně dívat z perspektivy nesrovnatelného a úchvatného předmětu (Barth) tajemství a zjevení (jakožto nejvlastnějšího tématu teologie), to vše ve zkušenostním, kulturním a společenském kontextu, v jehož rámci se čím dál tím více teologické myšlení 20. století vyjadřovalo.
(z předmluvy)

I. Dialektická teologie

1. Od liberální teologie k dialektické teologii
2. Karl Barth: „List Římanům“ (1919–1922)
3. Mezi věky
4. Teologie slova Karl Barth: „Církevní dogmatika“ (1932–1967)

II. Existenciální teologie

1. Debata o demytologizaci (1941–1952)
2. Rudolf Bultmann: „Věřit a chápat“ (1933–1965)
3. Nové bádání o historickém Ježíšovi (1953–1964)

III. Hermeneutická teologie

1. Hermeneutika od Schleiermachera po Gadamera
2. Ernst Fuchs: Hermeneutika jako nauka řeči víry
3. Gerhard Ebeling: Hermeneutika jako nauka o Božím slově

IV. Teologie kultury

1. Na hraniční linii
2. Mezi náboženstvím a kulturou
3. Paul Tillich: „Systematická teologie“ (1951–1963)
4. Kristus a kultura

V. Teologie a moderní doba

1. Dietrich Bonhoeffer: teolog, křesťan, současný člověk
2. Etika odpovědnosti
3. Nenáboženské křesťanství ve světě, který se stal dospělým

VI. Teologie sekularizace

1. Friedrich Gogarten: sekularizace jako téma pro teologii
2. Teologická diskuse o sekularizaci

VII. Cesta katolické teologie od sporu o modernismus k antropologickému obratu

1. Alfred Loisy a spor o modernismus
2. Maurice Blondel: apologetika metody imanence
3. „Nouvelle théologie“
4. Protagonisté teologické obnovy ve Francii
4.1 Pierre Teilhard de Chardin: teologie a věda
4.2 Henri de Lubac: teologie a katolicita
4.3 Jean Daniélou: teologie a dějiny
4.4 Marie-Dominique Chenu: teologie znamení času
4.5 Yves Congar: od ekleziologie k ekumenismu
5. Kérygmatická teologie
6. Romano Guardini: teologie a literatura
7. Karl Rahner: transcendentální teologie
8. Hans Urs von Balthasar: trinitární teologie

VIII. Teologie dějin

1. Oscar Cullmann: teologie dějin
2. Katolická diskuse o dějinách teologie
3. Wolfhart Pannenberg: teologie jako dějiny

IX. Teologie naděje

1. Znovuobjevení eschatologie
2. Eschatologická teologie jako teologie naděje
3. Teologie naděje a filozofie naděje
4. Od teologie naděje k teologii kříže
5. Křesťanství a mesianismus

X. Politická teologie

1. Počátky politické teologie
2. Diskuse o programu „politické teologie“
3. Kategorie politické teologie

XI. Teologie a zkušenost

1. Edward Schillebeeckx: Teologie jako porozumění křesťanské zkušenosti
2. Hermeneutika zkušenosti a praxe
3. Christologie hranice: lidská zkušenost a víra v Ježíše Krista

XII. Teologie osvobození

1. Teologie opačné strany dějin
2. Teologie a praxe
3. Teologie osvobození a evropská teologie
4. Christologie následování a bojovná ekleziologie
5. Diskuse o teologii osvobození

XIII. Černá teologie

1. Prameny černé teologie
2. Barva Boha
3. Vývoj černé teologie

XIV. Feministická teologie

1. Počátky křesťanského feminismu
2. Od teologie ženy k feministické teologii
3. Perspektivy a proudy feministické teologie
4. Za nesexistický výklad Bible
5. Rozšířit úhel pohledu: historicko-teologické bádání o ženách
6. Za Bohem Otcem? Otázky systematické teologie

XV. Teologie Třetího světa

1. Průlom Třetího světa – výzva pro teologii
2. Africká teologie
3. Asijská teologie

XVI. Ekumenická teologie

1. Ekumenický obrat
2. Hans Küng: od ekumenické teologie k teologii náboženství
3. Teologie náboženství

Nakladatel: Karmelitánské nakladatelství
Publikace číslo: 1028
ISBN: 978-80-7195-177-3
 
 Dotaz Dotaz k produktu

Máte k tomuto produktu nějaký dotaz? 

 
 
Nahoru