Postranní panel

Svatý Jan Chrysostomos Povzbuzení pronásledovaným

Svatý Jan Chrysostomos
Kategorie: Teologie
Běžná cena: 249,00 Kč
(226,00 Kč bez 10,0% DPH)
Internetová cena: 229,00 Kč
(208,00 Kč bez 10,0% DPH)
Internetová sleva: 8%
Počet kusů:
Objednací kód: 102782
EAN: 9788087183854
 

První z textů, Quod nemo laeditur nisi a seipso (Nikdo nemůže utrpět újmu, leda sám od sebe), nabízí stoické řešení, že spravedlivý trpět nemůže, neboť nemoc, chudoba, vyhnanství, smrt nejsou skutečným zlem a zdraví, bohatství, pocty a život nejsou skutečným dobrem. Druhý text, Ad eos qui scandalizati sunt (Těm, kdo se pohoršili), předkládá řešení ryze křesťanské, které vychází z nepoznatelnosti Božích záměrů, z víry v prozřetelnostní řízení událostí milujícím Bohem a z vědomí, že utrpení je jen zkouška a zárodek budoucí odměny. Zejména druhý spis se dotýká také problému zla v církvi, neboť Janovi stoupenci a přátelé trpěli kromě konfiskace, vyhnanství, odloučení od blízkých a jiných útrap také vnitřním bojem. Na sesazení jejich biskupa a na jejich pronásledování měly totiž lví podíl také církevní úřady a v takové situaci mohli být někteří z nich otřeseni i duchovně.

Tato kniha přináší komentovaný překlad obou těchto exilových spisů a dvě úvodní studie. Jedna z nich představuje život Jana Chrysostoma s důrazem na možné příčiny jeho konfliktu v Konstantinopoli a na průběh jeho exilu. V první kapitole líčí významné metodologické posuny, ke kterým došlo v chrysostomovském bádání v posledních letech, avšak v dalších kapitolách vychází z tradičního pojetí Janovy biografie, protože nové bádání dosud nepřineslo souvislý biografický narativ a pokoušet se o původní kritické přepracování Janova životopisu v rámci úvodu do překladu exilových spisů by nebylo zcela na místě. Druhá úvodní studie se soustředí na rukopisnou tradici obou textů a jejich literární charakteristiku a načrtává myšlenkový kontext, z něhož autor čerpal své argumenty a který je užitečný k pochopení hlavních témat obou spisů.

(z úvodu J. Pavlíka)

 stran 208, brož.

Nakladatel: Krystal
Publikace číslo: 102782
ISBN: 978-80-87183-85-4
 
 
 Dotaz Dotaz k produktu

Máte k tomuto produktu nějaký dotaz? 

 
 
Nahoru