Levý panel

Dodací lhůty

O stavu vyřizování objednávky budete průběžně informováni e-mailem.

Za optimálních podmínek je možné doručení již pátý pracovní den po odeslání objednávky. V době letních dovolených nebo při velkém množství objednávek obdržíte zboží do 10 pracovních dnů.

Stane-li se však, že nemáme některé zboží na skladě nebo se čeká na jeho dodání, může se tato lhůta protáhnout. V každém případě budete informováni e-mailem o předpokládaném datu odeslání své objednávky.

Vadné zboží je možno vyměnit buď poštou, nebo přímo v knihkupectví (Jungmannovo nám. 18, 110 00 PRAHA 1). Pokud již došlo k zaplacení zboží, bude zákazníkovi obratem vrácena zaplacená částka způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Tato částka bude snížena o náklady, které dodavateli vznikly s přepravou zboží k odběrateli.

 
 
Myšlenka na den: Žehnej všem ženám a mužům, kteří vyučují a vychovávají, aby se dívali na mladé lidi jako na požehnané a sami se jim stali požehnáním a probouzeli v nich to dobré. — A. Grün (Důvěrná slova)
Nahoru