04.04.2013 11:00, kategorie: Titulní stránka

Život ze svátostí

Život ze svátostí
Virtuální polička

Na naši virtuální poličku (i poličku v kamenném knihkupectví) jsme nachystali výběr z knih, které se týkají sedmi svátostí církve.

Katechismus katolické církve o nich stručně říká (čl. 1210): "Svátosti Nového zákona ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana: díky nim se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání. Tím dostávají podobnost úseky přirozeného života a života duchovního."

Pro lepší zapamatování si je lze takto rozdělit: tři svátosti uvedení do křesťanského života (křest, biřmování, eucharistie), pak svátosti uzdravení (svátosti pokání a pomazání nemocných), nakonec svátosti, které slouží společenství a poslání věřících (kněžství a manželství). 

 

 
 
 
Nahoru