05.02.2014, kategorie: Titulní stránka

Život jde dál

Život jde dál
Již 50 let...

Zase nějaké jubileum u paulínek? Zdá se, že letošní sezona je opravdu bohatá na různá jubilea. To dnešní nám je obzvlášť drahé. Připomínáme si naši spoluzakladatelku a dlouholetou generální představenou ct. Teklu Merlovou. O ní jsme již několik příspěvků zveřejnily. Stačí se proklikat odkazy pod tímto článkem. Proto si 50. výročí jejího narození pro nebe připomene zcela současnou událostí, která se týká celé kongregace, ale i naší malé komunity. Tu tvoří sedm sester.  Ale už od září nás je doma jenom šest. A bude tomu tak až do začátku června. Kampak se poděla s. Judith? Do Říma na studia… Když přiletěla o Vánocích na pár dní do Prahy, využily jsme toho a vyptaly se jí…

Jak bys jednoduše popsala, co studuješ?
Když se řekne „studium“, tak si asi hodně lidí představí, že jde o docházení na nějakou fakultu. Jenže „škola“, kterou já v Římě absolvuji, není obvyklým studiem – jde o interní studium, tzv. Corso del carisma. Je to roční kurz zaměřený na prohloubení paulínského charismatu. Takže máme přednášky z historie našich kongregací i historie církve, studium jednotlivých konstitucí, Opera omnia, apod.

Co je cílem takového studia? Co čeká ty, kteří se ho účastní, po návratu do svých komunit?
Tohoto kurzu se především účastní sestry a kněží, kteří jsou odpovědní za řeholní formaci a apoštolát nebo ti, kdo vykonávají funkci představených.

Co to dává tobě osobně?
Mám ráda studium, ale tento kurz mi byl darován jako okamžik zastavení se. Potřebovala jsem to, abych si mohla vychutnat mé osobní povolání jako Dcera sv. Pavla. Je to jako bych dostala novou energii.

Kdo vám přednáší?
Především členové naší Paulínské rodiny. Ale také někteří profesoři ze známých římských univerzit. A specializovaní badatelé jako např. profesor Cosimo Semeraro (sekretář Papežské komise pro historické vědy), naposledy se zabýval Prvním vatikánským koncilem. S celou skupinou prošel všechny písemnosti z doby jeho konání. Nyní se zaměřil na Druhý vatikánský koncil. Historii Paulínské rodiny přednáší jeden náš bratr paulín Giancarlo Rocca SSP (profesor na Gregoriánské univerzitě).  Spiritualitu přednáší Giuseppe Forlai IGS (člen institutu Ježíše kněze, spirituál papežského semináře a profesor na Gregoriánské univerzitě). Biblický pohled na naši spiritualitu sestra Regina Cesarato PD (biblistka a generální představená Učednic Božského Mistra).

Která z našich sester přednáší?
Už jsme měly s. Marii Grazii, ta měla cyklus o textu konstitucí a o historii Dcer sv. Pavla. A čekáme s. Pinu Riccieri (pro kongregaci vystudovala psychologii a formaci), která s námi  probere některé texty z Opera Omnia (např. „La Donna asociata“) .

A kdo jsou studenti: odkud pocházejí a z jakého jsou institutu?
Dohromady nás je 24. Dcer sv. Pavla je osm: dvě z Keni, po jedné ze Singapuru, Koreje, Malajsie, Filipín, Kolumbie a jedna z Prahy! Z dalších institutů tam jsou paulíni, sestry učednice, sestry Ježíše, Dobrého Pastýře a také dvě členky sekulárního Institutu zvěstování Panně Marii.

Jak vypadá váš program dne?
My sestry paulínky bydlíme společně v našem generalátu v menším domečku, který nese jméno našeho zakladatele. Tady máme pokoje a místo k setkávání, ale do hlavní budovy chodíme do refektáře i na modlitby. Po ranní mši svaté a po rozjímání se rychle nasnídáme a pak společně jedeme do provinciálního domu sester učednic, kde probíhá kurz. Ony tam mají dostatek místa, pro nás je k dispozici zázemí, malá aula a malá kancelář. Přednášky jsou od půl deváté do půl jedné. Pak se vracíme zpět do našeho generálního domu. Čeká nás oběd, jak je v Itálii zvykem, tak i malá siesta a pak je čas, který si každá rozvrhne podle sebe na osobní studium a modlitbu.  Po večerech se účastníme společných setkání v generálním domě, podílíme se také na chodu domu apod. 

Pokračování rozhovoru za dva týdny, kdy si připomeneme den pozemských narozenin Tekly Merlové. 

Přikládáme fotogalerii s momentkami římských studentů...

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Římské studium
Římské studium

05.02.2014 15:00

Počet fotek ve fotogalerii: 15

Fotogalerie Zobrazit fotky Římské studium

 
Nahoru