20.05.2015, kategorie: Titulní stránka

Založení Paulínské rodiny (B)

Založení Paulínské rodiny (B)
Kříž sv. Pavla (10. část)

Na ikoně jsou svědky založení Paulínské rodiny ti, kteří již vydali plody svatosti apoštolského života: ct. Tekla Merlová, bl. Timotej Giaccardo, ct. František Chiesa, ct. Andrej Borello, služebnice Boží Scholastika Rivata a ct. Maggiorio Vigolungo.
Tyto vzory paulínské svatosti však nezastupují všechny instituty Paulínské rodiny, a proto na ikoně vidíme také strom s výraznými kořeny a kmenem, který se rozrůstá do devíti větví. Symbol stromu má své opodstatnění ve slovech bl. Jakuba Alberioneho, které adresoval svým prvním žákům: „Pozdvihněte oči, podívejte se na velký strom, jehož vrchol není vidět: to je náš Dům, který je opravdu velkým stromem; jste teprve u jeho kořenů.“
Zvláště viditelné kořeny stromu symbolizují sestry Učednice Božského Mistra, jejichž poslání bl. Jakub popsal takto: „Vy máte podstatné a životodárné poslání, které je skryto stejně jako kořeny, jež však živí kmen, větve, květy, listy a také plody“ (AD 282). Devět větví symbolizují další společenství Paulínské rodiny: Společnost sv. Pavla, Dcery sv. Pavla, Sestry Dobrého Pastýře, Sestry Královny apoštolů, Institut zvěstování Panně Marii (pro zasvěcené ženy ve světě), Institut archanděla Gabriela (pro zasvěcené muže ve světě), Institut Svaté rodiny (pro manželské páry), Institut Ježíše Kněze (pro diecézní kněze) a Unie paulínských spolupracovníků.

Ikona Kříže sv. Pavla již ze své podstaty není pouze uměleckým znázorněním některých scén ze života Kristova a Pavlova života, ale je také „vysílačem“ poselství, které prostřednictvím barev a symbolů předává nadpřirozenou duchovní skutečnost. V tomto případě jde o hloubku charismatu Paulínské rodiny, daru Boží milosti současnému světu. Vnímavý a připravený „příjemce“ získává možnost zachytit poselství Kříže, když při jeho adoraci a kontemplaci ho Duch svatý uschopňuje k přijetí Boží lásky, která se zjevila v ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Kristu Ježíši, který jako jediný je Mistrem, Cestou, Pravdou a Životem.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies