16.09.2014, kategorie: Titulní stránka

Začít znovu

Začít znovu
jeden z tipů na září

Heslem dnešní doby je úspěch ve všech myslitelných podobách. Společnost uznává a oceňuje ty, kteří jsou silní, výkonní, bezchybní, nejlepší. … Dá se něco vytěžit z prohry, bolesti, utrpení, zklamání? Každý z nás je jakoby hráčem velkého orchestru. Souzněním jednotlivých nástrojů vzniká krásná hudba. Odhalit, který nástroj je náš, zahrát na něj co možná nejlépe, to je úkol našeho života. V mnoha případech potřebujeme dlouhé nebo i těžké učení. Skrze rány, těžkosti a zkoušky v životě se můžeme mnoha věcem naučit. Každé utrpení se může obrátit v plodnost. 

Nic z toho, co jsme prožili, není zbytečné, ani jedna kapka bolesti, kterou nabídneme, není ztracena. Všechno prospívá těm, kteří milují Boha. Všichni máme svá pouta, svá vězení, své hranice, svá uzavřená místa. Abychom se jich zbavili a zahájili nový, opravdový život, … abychom se mohli stát mostem a převozníkem pro druhé, je nezbytné, abychom se dali cestou osvobození. Jsme jako malé děti, které se učí od Boha, a když přijmou to, že jsou malé, nikdy nespadnou z výšky. Uvědomit si to znamená opustit veškerou povýšenost, pohrdání a vstoupit na cestu pokory. (Podle sv. Terezie z Lisieux) 

Odhodlat se k proměně svého života není snadné, zdá se, že nám k tomu schází síla i motivace. Na známém příběhu Jeana Valjeana z knihy Bídníci ukazuje Boulvin, co je univerzálním zdrojem síly i odvahy ke změně. Je to bezvýhradná, bezpodmínečná láska. Každá láska lidská je odrazem nekonečné a milosrdné lásky Boha. Otevřít se této lásce a prožívat Boží přítomnost znamená přijmout pozvání k proměně srdce a v konečném důsledku se stát i pro svoje okolí pramenem požehnání, odrazem Boží lásky a průvodcem na cestách proměny jejich životů. 
Autor, francouzský školitel v kurzech mezilidských vztahů, se věnuje doprovázení lidí jako psycholog a konzultant. Jeho práce i jeho texty jsou založeny na hluboké víře a čerpají z jeho zkušeností a moudrosti. V této knize dává srozumitelné odpovědi na otázky ve chvílích zklamání, prohry a neúspěchu. Pomáhá definovat úspěšný život, ukazuje, čím vším jsme ovlivněni a formováni, ukazuje cestu, jak dál. 
Kniha obsahuje řadu konkrétních příkladů, které nám pomohou pochopit naši vlastní situaci i možnosti, které jsou před námi. Ukazuje, jaký může mít smysl to, co prožíváme, jak se osvobodit od minulosti, přijmout odpovědnost za svůj život, jak prožívat přítomnost, jak se rozhodovat, jak si stanovit reálné cíle, jak se modlit a vyprošovat druhým požehnání. 

Za recenzi na katolik.cz děkujeme paní Markétě Šmerdové

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies