06.06.2014, kategorie: Titulní stránka

Z pouti

Z pouti
KŘESŤANSKÝCH MÉDIÍ

Podle výzvy papeže Františka, abychom si byli navzájem blízcí (viz celé jeho poselství ke 48. světovému dni sdělovacích prostředků s podtitulem: Komunikace ve službě autentické kultury setkávání), zúčastnily se některé pražské paulínky 19. pouti křesťanských médií na Svatém Hostýně, která se konala 31. května. Oficiálně byly přizvány Radiem Proglasem. Pro Dcery sv. Pavla to byla první příležitost, jak při této příležitosti poukázat nejen na svou nakladatelskou činnost, ale především na svou spiritualitu, která počítá s modlitbami, posvěcováním a obětí za sdělovací prostředky: za ty, kdo v nich působí i za jejich adresáty.

Po mši svaté (přenos v TV NOE) byla příležitost představit nejdůležitější tituly nakladatelství a vejít do – skutečně často zajímavých – rozhovorů s poutníky. A protože v knižní nabídce byly hojně zastoupeny knihy od Jorge Bergoglia, nechyběl ani papež! Tedy sice jen na fotografii, ale zdálky se leckdo ulekl, že je to skutečně on sám. Odpoledne z pódia začalo živé vysílání Radia Proglas. V krátkých vstupech došlo i na stručné představení Dcer sv. Pavla, které bylo zakončeno modlitbou za sdělovací prostředky, kterou se v celé Paulínské rodině její členové modlí.

Modlitba:
Bože, ty jsi poslal na zem svého jediného Syna, Ježíše Krista, abys nám zjevil svou lásku. Ustanovil jsi ho Učitelem, Cestou, Pravdou a Životem pro celé lidstvo. Dej, ať jsou sdělovací prostředky – tisk, rádio, televize, film, internet a další nejnovější audiovizuální technika a digitální komunikační prostředky – používány k tvé oslavě a pro dobro lidí.
Vzbuď povolání pro tento mnohotvárný apoštolát a inspiruj lidi dobré vůle k přispění skrze modlitbu, práci a dary k tomu, aby církev mohla těmito prostředky hlásat evangelium celému světu.
Ježíši Mistře, na přímluvu Marie, Královny apoštolů a svatého Pavla dej, ať tě svět přijme jako Cestu, Pravdu a Život lidstva.
Amen

Sestříhaný rozhovor s textem modlitby na závěr:

Celý rozhovor z pódia:

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Pouť médií (2014)
Pouť médií (2014)

04.06.2014

Počet fotek ve fotogalerii: 12

Fotogalerie Zobrazit fotky Pouť médií (2014)

 
Nahoru