06.09.2017, kategorie: Titulní stránka

Vzpomínky na Jeruzalém (4)

Vzpomínky na Jeruzalém (4)
Dvě tváře Svaté země

Nenapodobitelný exotický půvab, který lze jen sotva zachytit na papír, představuje však jen jednu tvář země, která nese přívlastek Svatá... Závěrečný díl vzpomínek na semestrální pobyt jedné ze sester pražské komunity v Jeruzalémě.

***

Nenapodobitelný exotický půvab, který lze jen sotva zachytit na papír, představuje však jen jednu tvář země, která nese přívlastek Svatá. Tu druhou tvář jí hyzdí betonové zdi, ostnaté dráty a žluté výstražné nápisy upozorňující na miny v oblastech, které byly ještě nedávno horkou třecí plochou ozbrojených konfliktů. Cizinec, který respektuje pravidla a kulturu ať už židů nebo muslimů a neprovokuje nerozumným či neuctivým chováním, se na izraelských ani na palestinských územích nemusí cítit ohrožen. Naopak, zejména mezi „obyčejnými lidmi“ například na místních tržištích se setká spíš se živým zájmem a pohostinností. Napětí a utrpení způsobené (a ještě stále způsobované) vzájemným konfliktem mezi Izraelem a Palestinou se však nedá jen tak přelepit fotografiemi z významných míst. Existuje nějaký lék? Najde se někdy způsob, jak ošetřit a zacelit rány způsobené oběma stranami, obvaz, který by konečně zastavil oboustranné krvácení? Jak v tom napětí žijí obyčejní lidé na kterékoliv straně zdi?

Podobné otázky jsou též součástí zavazadla plného zkušeností, které si ze Svaté země ponesu do dalších etap své cesty. Bible se nestuduje pouze z knih. Ano, ty jsou velmi důležité. Je velkým přínosem znát jazyky, v nichž byly biblické texty napsané. Je nesmírně cenné poznat i historii a geografii země, v níž je zasazena velká část biblických událostí. Nicméně ještě více než tyhle důležité poznatky si chci střežit a opatrovat setkání a přátelství s těmi nejobyčejnějšími lidmi, kteří prožívají svůj nejvšednější (a často i nelehký) život v důvěře v Hospodina a s ryzím bratrským zájmem o ty, kdo jsou kolem nich. Právě pro takové lidi (příliš obyčejné na to, aby vzbuzovali pozornost) má totiž zrovna Bible velkou slabost. A Svatá země je všude tam, kde se jich najde alespoň nepatrná hrstka.

 
 
 
Nahoru