23.08.2017, kategorie: Titulní stránka

Vzpomínky na Jeruzalém (2)

Vzpomínky na Jeruzalém (2)
První měsíc v Jeruzalémě

Pokračujeme ve vzpomínání s. Anny na její pobyt v Jeruzalémě v rámci studia biblistiky na Papežském biblickém institutu v Římě.

***

Po prudké změně kursu se však lodička nutně zakymácí. Nebylo tomu jinak ani s mým plavidlem. Přes palubu se převalila nejedna prudká vlna. Věděla jsem, co zanechávám, nevěděla jsem, co mne čeká… snad jen škola, která se netají tím, že již v přípravném ročníku vypadne přes palubu někdy i třetina studentů.

Hospodinova dobrotivost chtěla, že mé plavidlo zdolalo bouřlivý přípravný ročník na PIB bez újmy, bez závažných poruch či šrámu. Mohlo se tedy vydat na širý oceán biblistiky. Institut v Římě nabízí svým studentům možnost absolvovat hned první semestr studia na své pobočce v Jeruzalémě, a to ve spolupráci s Hebrew University of Jerusalem. Mimochodem, Hebrew University je hrdá na to, že spolupráce s Biblickým institutem je její nejdelší mezinárodní spolupráce, která nepřetržitě funguje již několik desetiletí. Velkorysost mých představených, podpora ostatních sester naší Kongregace i pomoc dalších známých či neznámých dobrodinců umožnila, že jsem mohla patřit mezi 13 studentů, kteří se vydali studovat Písmo přímo tam, kde se odehrávají mnohé z jeho příběhů…

Semestr na Hebrejské univerzitě se začíná poměrně pozdě – teprve na konci října. První měsíc semestrálního pobytu v Jeruzalémě je proto zaměřen na kurzy poskytované Papežským biblickým institutem. Geografie, historie, archeologie se studují přímo v terénu. Cestuje se po krajině a přednášky probíhají v areálech archeologických nalezišť, v záři slunečních paprsků, které ještě i v říjnu rády předvádějí svou moc. Vyjíždí se kolem půl osmé ráno, návrat se plánuje na šestou večer. Svačina, krém s UV ochranou, pokrývka hlavy, sluneční brýle, láhev s vodou, tužka, zápisník… a komu snad ještě zbylo místo v batůžku nebo volné ruce, ať nezapomene fotoaparát. Kdyby se někomu ze skupiny v autobuse zazdálo, že je snad na letní dovolené, přednášející jej záhy vyvede z omylu. Jakmile autobus zastaví, bez otálení si to rázným krokem zamíří k dalšímu bodu našeho itineráře: Bet Shean, Sepphoris, Tel Hazor, Tel Megiddo, Tel Be´er Sheva, Mamshit, Bet Alfa… Ze začátku je všechno snadné, ale po několika hodinách na prudkém slunci už všechny vykopávky začínají vypadat stejně. Každý hledá nějaký ten kámen ve stínu, na kterém by na chvíli spočinul, zatímco ruce budou poslušně zaznamenávat instruktorův výklad a nezkušené oči hledat zbytky opevnění ze střední doby bronzové. Navzdory únavě však všechny smysly nasávají atmosféru míst, která byla doposud jen malými tečkami na biblických mapách.

 
 
 
Nahoru