15.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Vedeno láskou a k lásce směřováno

Vedeno láskou a k lásce směřováno
úryvek z chystané knihy Benedikta XVI.

Vybrali jsme pro vás úryvek z chystané knihy "Radost z víry" od Benedikta XVI.  Téma úryvku dobře ladí s papežovým postním poselstvím. Používáme zatím obálku našich bratří paulínů z italského originálu.

***

V tomto světě všechno pomíjí. Ve věčnosti zůstává pouze láska. Využijme příhodné postní doby, abychom prověřili, zda všechno v našem osobním životě i v církevních aktivitách, do nichž jsme začleněni, je opravdu vedeno láskou a k lásce také směřuje. 
První úkon, který Maria učinila poté, co přijala poselství od anděla, spočíval v tom, že spěchala do domu své příbuzné Alžběty, aby jí mohla poskytnout svou službu (srov. Lk 1,39). To, co svatá Panna vykonala, bylo projevem opravdové, pokorné a odvážné lásky, jejíž pohnutkou byla víra v Boží Slovo a také vnitřní působení Ducha svatého. Ten, kdo miluje, zapomíná sám na sebe a pouští se do služby bližnímu. Přesně v tom je tedy Maria vzorem pro církev! Každá církevní komunita je podobně jako Kristova Matka povolána k tomu, aby s velkou ochotou přijímala mysterium Boha, jenž přichází, aby v ní přebýval a aby ji vedl po cestách lásky. To je také cesta, na které jsem chtěl zahájit svůj pontifikát, když jsem ve své první encyklice Deus caritas est vyzval všecky, aby budovali církev v lásce jako „komunitu lásky“.

***

 

Knihy Josepha Ratzingera - Benedikta XVI., které v minulých letech v nakladatelství Paulínky vyšly (a jsou ještě dostupné):

2 encykliky: Deus caritas est (o lásce) a Spe salvi (o naději). Rozpracovaná encyklika o víře nebude dopsána do konce papežova působení.

Výběr myšlenek z papežových promluv tematicky uspořádaných: Myšlenky o svatém Pavlovi; Myšlenky o kněžství; Myšlenky o rodiněMyšlenky o eucharistii.

A tři ucelené knihy zamyšlení nebo vzpomínek: Jan Pavel II., můj milovaný předchůdceBoží světlo v naší době, meditace k církevnímu rokuVěřit, doufat, milovat, duchovní cvičení.

Nabízíme rovněž plakáty, pohledy a obrázky s portrétem Benedikta XVI. V našem knihkupectví samozřejmě naleznete i jiné knihy, které vyšly v českém jazyce v dalších nakladatelstvích. Stačí si zadat do vyhledávače jméno autora.

 

 
 
 
Nahoru