04.06.2012, kategorie: Titulní stránka

Vedeni Duchem svatým

Vedeni Duchem svatým
recenze na knihu

V květnu v rámci doporučené literatury na Rok biřmování pražské katechetické středisko přineslo recenzi na knihu Ch. Journeta Vedeni Duchem svatým. Protože Duch svatý nevede Boží lid jen v určité dny liturgického roku, přinášíme recenzi na tuto knihu v červnu. Třeba zrovna hledáte tip na prázdninové čtení náročnějšího charakteru.

Převzatý text od Lenky Jeřábkové:
Nakladatelství Paulínky již před několika lety připravilo tematický výbor z kázání velkého švýcarského teologa první poloviny 20. století, který se rovněž podílel na přípravě Druhého vatikánského koncilu. Výbor z jeho kázání k tématům souvisejícím s Duchem svatým a jeho působení v člověku je velmi dobrým titulem v dosud nepříliš bohaté bibliografii k tomuto okruhu.

Z mého pohledu se publikace jeví jako podnětná duchovní i vzdělávací četba, i když uznávám, že méně zběhlému čtenáři se může autorův styl jevit jako náročný. 
Stostránková kniha malého formátu obsahuje šest statí – kázání, která lze číst souvisle jako ucelený text i jako jednotlivá zamyšlení. První kapitola se věnuje křesťanské dokonalosti pod zorným úhlem lásky k Bohu i k bližnímu. Následuje pojednání o křesťanských ctnostech a darech Ducha svatého obecně. Tři další kapitoly se postupně věnují nejprve třem božským ctnostem a poté sedmi darům Ducha svatého, jež jsou v Journetově dikci děleny na dary určené pro aktivní život (dar bázně Boží, síly, zbožnosti a rady) a pro život kontemplativní (dar poznání, moudrosti a rozumu). Poslední část se pak věnuje působení Nejsvětější Trojice v člověku.

Tuto drobnou sbírku kázání můžeme charakterizovat jako sice nevelkou rozsahem, ale pro hloubku zde obsažených myšlenek je možné se k ní opakovaně vracet. Katechetům ji můžeme vřele doporučit, a to nejen pro vlastní soukromé studium, ale rovněž jako zdroj podnětů pro diskusi a zamyšlení v některých skupinách biřmovanců, zejména starších, případně jako doplňkovou četbu v nejrůzněji zaměřených skupinách dospělých. Lze z ní čerpat náměty případně i pro duchovní obnovy, a to jak ve farnosti, tak i pro rekolekce soukromé, nebo pro přípravu na slavení svátku Seslání Ducha svatého.

Velmi podnětný počin nakladatelství Paulínky nelze než pochválit a doporučit knihu rozhodně pro farní, případně i soukromé knihovny.

 

Recenze a tabulka s hodnocením na webu katechetického střediska. http://adks.apha.cz/vedeni-duchem-svatym/

 
 
 
Nahoru