16.11.2021 17:30 [úterý], zveřejněno: 04.11.2021, kategorie: Titulní stránka

Večer se svatým lékařem Josefem Moscatim

Večer se svatým lékařem Josefem Moscatim
Poznejte jeho život a dílo

Dne 16. listopadu se v 17:30 ve farnosti sv. Václava v Praze 5 uskuteční mše sv. ke cti sv. Josefa Moscatiho, italského lékaře, vědce a profesora. Celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.
Po bohoslužbě následuje program ve farním sále (Nám. 14. října 17/642). Programem provede a postavu tohoto světce bude prezentovat MUDr. Zora Dubská. Několik dalších osob z prostředí zdravotní péče se podělí o to, jak tohoto svatého lékaře objevili, čím je inspiroval a jak zakouší jeho přímluvu ve své práci o nemocné. MUDr. Marie Svatošová bude jednou z nich. Jako zástupce nemocničních kaplanů vystoupí pan Jan Kolouch, který přiblíží práci v tomto prostředí nemocnic.
Na závěr bude prostor pro otázky, diskuzi a neformální rozhovory. Bude též možné zakoupit knižní životopis tohoto světce Doktor Moscati (Paulínky 2021) a Novénu se sv. Josefem Moscatim (vydanou k této příležitosti za spolupráce některých zúčastněných, Paulínky 2021).

Několik jeho myšlenek:

  • Pamatujte na to, že se nemáte starat jen o tělo, ale také o ztrápené duše lidí, kteří se k vám utíkají. Kolika bolestem ulevíte spíše radou a nasloucháním než strohým receptem, s nímž je odešlete do lékárny!
  • Bůh, který nám všechno dal, bude žádat účty z toho, jak jsme naložili s jeho dary! Blaze nám lékařům, kteří tak často nejsme schopni zahnat nemoc; blaze nám, budeme-li mít na paměti, že kromě těla máme před sebou i nesmrtelnou, božskou duši, jíž máme podle evangelia milovat jako sebe sama.
  • Nikoli věda, ale láska proměnila svět. Jen nemnoho lidí se stalo „nesmrtelnými“ díky vědě, ale všichni jsou povoláni k  tomu, aby došli života věčného, tedy dosáhli nesmrtelnosti, pokud se nasadí pro dobro. A v  perspektivě věčnosti je smrt pouhou etapou života, prostředkem naší metamorfózy, která nám umožňuje přejít do vyšší roviny bytí.

Stručný životopis
Josef Moscati (1880–1927) se narodil jako sedmé z devíti dětí v rodině význačného právníka. Vyrůstal, žil a pracoval převážně v Neapoli. V sedmnácti letech se rozhodl pro lékařské povolání. Osvědčil se nejen jako výborný chirurg a vyhledávaný diagnostik. Kromě přímé péče o nemocné se věnoval i výuce mediků a výzkumu. Svou službu potřebným a trpícím chápal jako službu samotnému Kristu. V jeho době neexistovalo povinné zdravotní pojištění a mnozí nemocní v chudých neapolských čtvrtích si nemohli dovolit ani standardní lékařskou péči, proto jim ji poskytoval často zdarma. Doktor Moscati se nikdy neoženil, ačkoli zůstal v církvi laikem; veškerý svůj volný čas a síly věnoval právě návštěvám chudých pacientů v Neapoli a okolí. Zemřel náhle na infarkt ve své soukromé ordinaci, nebylo mu ani padesát let. Blahořečen byl v roce 1975 (16. listopadu) a 25. října 1987 jej papež Jan Pavel II. svatořečil na závěr biskupské synody o „poslání laiků v církvi“.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies