16.01.2017, kategorie: Titulní stránka

Ve světě fantasy a evangelia (rozhovor)

Ve světě fantasy a evangelia (rozhovor)
ve fotografiích

I když od prezentace knihy o C. S. Lewisovi, která se konala v našem knihkupectví za účasti překladatele A. Mackerleho, nás dělí již několik týdnů, vracíme se k večeru zveřejněním vybraných fotografií a také dalším výběrem textů z knihy Paola Gulisana: C. S. Lewis: Ve světě fantasy a evangelia.

***

Letopisy Narnie jsou promyšleně napsány jako jedna velká křesťanská alegorie, kde dětští hrdinové prožívají mnoho hlavních událostí křesťanských dějin, aniž by historický, skutečný Kristus byl přítomen.
Lewis nás svými pohádkami o Narnii učí nacházet ztracenou cestu. Křesťanský Bůh v Narnii není, není tam otevřeně přiznaný. Stejně jako není v Tolkienově Středozemi, ale jen málo děl je jako tyto fantastické romány schopno vzbudit zdravý a svatý stesk po něm, po zapomenuté a opomíjené pravdě. Na druhou stranu se v Letopisech Narnie objevuje hodně pohanské mytologie, určitě více než v Pánovi prstenů. V každém případě představuje v obou dílech tzv. pohanský či lépe řečeno předkřesťanský prvek prastarou otázku, hledání, očekávání toho, až se ukáže Bůh a přinese s sebou lidskému srdci všechny odpovědi. „Kdybychom se s Bakchem a s těmi jeho divokými holkami potkaly bez Aslana, moc bezpečně bych si nepřipadala,“ zaznívá moudře v Princi Kaspianovi. Přítomnost Aslana-Krista nejen ujišťuje a uklidňuje, ale činí neškodnými i stará pohanská pokušení: Bakcha a jeho ženy.
Opravdovým nebezpečím je magie, která není něčím úžasným chápaným jako nadpřirozeno (takže by mohlo být také dílem jediného původce, Boha) ani vpádem fantastického prvku do každodennosti (jak se přihodilo čtyřem sourozencům, takže je v přirozeném řádu věcí a v neomezeném projevu Boží tvořivosti ve světě místo i pro víly, trpaslíky či začarované ostrovy). Magie je území Satana, nadpřirozené zlo používané proti křesťanskému pohledu na svět, proti myšlence, že člověk je stvořen k Božímu obrazu. Magie je nedovolený nástroj sloužící k prosazení moci, jež překračuje normy a přirozené zákony za cílem dosáhnout bezbožných přání a tužeb. Lewisova a Tolkienova křesťanská fantazie nám ukazuje, že potřebujeme malé vpády neomezitelné Boží svobody a projevů jeho vítězství. Ve světě, který neví, kam kráčí, nabízejí tito autoři vědomí posledního údělu člověka: Boží království. Středozem i Narnie nám umožňují pochopit, že křesťanství je pevný bod, díky kterému můžeme pochopit nekonečně různé a měnící se úhly pohledu lidské zkušenosti v dějinách, a to proto, že všechno proměňuje a obnovuje.
Narnie nás učí, že člověk je stvořen pro pravdu, že jí může dosáhnout a že její hledání není marné.

***

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Ve světě fantasy a evangelia
Ve světě fantasy a evangelia

30.11.2016 20:00

Autor: Foto: Jiří Šťástka, Člověk a víra

Počet fotek ve fotogalerii: 14

Fotogalerie Zobrazit fotky Ve světě fantasy a evangelia

 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies