31.07.2012, kategorie: Titulní stránka

Ve škole modlitby

Ve škole modlitby

K našim novinkám k Roku víry vybíráme i tipy na knihy vydané již dříve. Dnes vás zveme do školy modlitby. Recenze na knihu Modlitba ve škole křesťanských mistrů byla původně zveřejněna v Revue Theofil.

Z recenze J. Šumpíkové vybíráme:

V této příjemné a útlé publikaci postupně poznáváme osobnost a spiritualitu šesti duchovních mistrů. Tito jsou seřazeni od „nejstaršího po nejmladší“. Jsou jimi: sv. Beneditkt z Nursie, sv. František z Assisi, sv. Ignác z Loyoly, sv. Terezie z Avily, sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Madeleine Delbrêlová.
Každému z výše uvedených je věnována samostatná, stejným způsobem rozčleněná kapitola. Dotyčný duchovní mistr je nám nejdříve krátce představen. Zde jsme mimo životopisných dat také stručně informováni o historických souvislostech doby, v níž daná osobnost žila. To abychom mohli lépe pochopit prostředí, ve kterém se utvářel její život modlitby a teologické myšlenky ovlivňující celou soudobou společnost a její vztah k Bohu. Máme tak na několika řádcích vykreslen zdařilý portrét osobnosti a můžeme přejít ke kapitole nazvané Duchovní mistr. V ní již autor zcela konkrétně hovoří o způsobu modlitby jednotlivých duchovních učitelů. Vysvětluje jejich spiritualitu, a když uvádí citace, opírá se přímo o jimi vyřčená slova nebo modlitby, kterými se sami snažili popsat své zkušenosti nebo kterými se obraceli ke svému Svořiteli. Vše je pak shrnuto v kapitole Přínos pro dnešní dobu.
Kniha svým „průřezem“ postojů vybraných duchovních mistrů předešlých staletí nabízí mnoho podnětů k zamyšlení a podkladů pro srovnání. Především však vzbuzuje velmi silnou naději a nadšení pro život modlitby, a to naprosto pro kohokoliv. Ať je to člověk žijící v jakémkoliv prostředí a postavení, kdekoli na naší planetě... Každý se může vydat (když chce) na cestu hledání lásky, hledání modlitby, hledání Boha. Pro každého se otevírá jeho jedinečná cesta a naprosto originální způsob, jakým přichází za svým Pánem. Ti, kteří jí šli před námi, jsou nám povzbuzením, inspirací, pomocí a mocným svědectvím.

Recenzi doplňjujeme ukázkou: Modlitby laika - Madeleine Delbrêlové (1904 - 1963): 

Čekání na metro nebo u sušičky na prádlo, fronta u lékaře či zubaře, dopravní zácpa… nabízí se mnoho situací, které můžeme využít k modlitbě Zdrávas, Maria, vzývání, přímluvné modlitbě, poděkování, prosbě, chválám…
Chvilky jako stvořené pro rozhovor s Ježíšem.
Madeleine Delbrêlová dokládá, že se modlíme tak, jako dýcháme. Krásné přirovnání!
Na sklonku dne nás možná překvapí, kolik minut jsme tímto způsobem strávili modlitbou.
„Hodnota modlitby se neodvozuje od délky jejího trvání, ale od toho, co jiného jsme mohli udělat s časem, který jí věnujeme.“


(Citace ze str. 75)

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies