24.12.2018, kategorie: Titulní stránka

Vánoční přání otce Jakuba Alberioneho

Vánoční přání otce Jakuba Alberioneho
A PŘÁNÍ PRAŽSKÉ KOMUNITY

Dítě se bude nazývat „Kníže pokoje“. 
Člověk všemožně hledá pokoj, ale pokoj neexistuje nikde jinde
než v Bohu, v Ježíši Kristu a jeho evangeliu.
(bl. Jakub Alberione)

 Tajemství vtělení Božího Slova ať prozáří svým světlem nejen dny vánočních svátků, ale i celý nový rok 2019 a sám podivuhodný Rádce a Kníže pokoje, který se nám narodil v Betlémě, ať Vás utvrzuje a upevňuje ve Vaší službě.
 
To Vám ze srdce přejí a v modlitbě vyprošují sestry Paulínky
 

 ***

Novoroční přání prezidenta země bývá zvykem v mnoha zemích, ale šedesát let staré filmové přání k Vánocům adresované řeholníkům a řeholnicím, to je jedna ze specialit zakladatele Paulínské rodiny, bl. Jakuba Alberioneho. Je adresováno všem větvím Paulínské rodiny, ale především jeho zasvěceným členům. A protože se zakladatel i v nebi stále přimlouvá za naše působení (sám to ve své duchovní závěti napsal), vyzývá tedy i v roce 2018 Paulínskou rodinu, včetně pražských Dcer sv. Pavla, aby toho, který se narodil z Panny Marie, stále více poznávaly, v něm žily a jeho hlásaly. K chvále Boží a pokoji všech lidí.

Překlad promluvy:
„V den narození Ježíše Krista naplnila Maria své velké apoštolské dílo: přinést Ježíše Krista světu. Dala ho lidem jako Cestu, Pravdu a Život. Dala lidem Ježíše jako Učitele, Kněze i Oběť za celé lidstvo. Naším úkolem je přijmout ho, poznat, milovat, následovat a hlásat dál. To je mé přání pro celou Paulínskou rodinu, a především pro Společnost sv. Pavla, Dcery sv. Pavla, Učednice Božského Mistra, sestry Ježíše Dobrého pastýře, sestry z Institutu Marie Královny apoštolů, muže ze sekulárního Institutu sv. archanděla Gabriela, ženy ze sekulárního Institutu Zvěstování a diecézní kněze z institutu Ježíše Kněze.
Ať jsou Vánoce naplněné pravou křesťanskou radostí a nový rok přinese slávu Bohu a pokoj všem lidem. Buď pochválen Pán Ježíš.“

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies