13.06.2018, kategorie: Titulní stránka

Uvězněný čte knihu o svobodě

Uvězněný čte knihu o svobodě
Svoboden ve víře

Poměrně často nám píší lidé z věznic po celé České republice. Obyčejně jen žádají o nějaké náboženské knihy nebo předměty, a někdy i o něco víc. Mezi lidmi, s nimiž si pravidelně píšeme, je i pan Roman. Ten se nám nabídl, že rád vypomůže s překlady či recenzemi. A tak jsme to vyzkoušeli! Těmito slovy zhodnotil knihu vietnamského biskupa F. X. Nguyen Van Thuana Svoboden ve víře.

*****

Tato výjimečná kniha pojednávající o síle víry je cenným svědectvím o neobyčejném životě jedné neobyčejné lidské bytosti ztělesněné v osobě biskupa, a na sklonku života kardinála, jehož celé jméno zní František Xaver Nguyen Van Thuan.

Vypráví o životě vietnamského církevního hodnostáře bičovaného osudem, který byl perzekuován komunistickým režimem a byl vězněn v mnoha žalářích a pracovních táborech po dobu dlouhých třinácti let, v letech 1975–1988, z nichž téměř celou dekádu prodlel na samotce.

Přináší svědectví o téměř nadlidské vůli, odhodlání a odevzdání se Bohu, když dokázal v trýznivých podmínkách, a až z pohledu mnohých v téměř bezvýchodné životní situaci, najít světlo a štěstí v přítomném okamžiku, snaže se jej zaplnit zcela láskou a užitkem pro druhé. Nechal do sebe vstoupit Ježíše, s nímž splynul, a takto započal své poslání.

Bezedný zdroj síly čerpal v modlitbách a eucharistii, tedy v Nejsvětější svátosti, v níž je přítomen, obětován a přijímán Ježíš Kristus – jeho tělo a krev, v něž symbolicky kněz při mši promění chléb a víno. Takto spojoval všechny spoluvězněné křesťany a ty, kteří díky němu uvěřili v Nejsvětějšího. V každou příhodnou chvíli, kdy mohl, slavil sám mši svatou a potají sloužil mše pro ostatní spoluvězně. Díky vínu propašovanému do žaláře, podobnému kapkám pomáhajícím při nachlazení, a kousku chleba zabaleného v cigaretovém papírku mohl takto u sebe nosit Krista, přijímat ho a sám sebe obětovat v Ježíšově jménu za druhé.

Jeho častá migrace mezi vězněnými byla dána jeho neuvěřitelnou osobností, z níž vyzařovala čistá láska a pozitivní energie přijímaná od Ježíše, již pak vyzařoval do svého okolí, a získával tak i mnohé dozorce do řad svých sympatizantů, což jej činilo pro komunistickou ideologii mnohem nebezpečnějším. Takto zázračně dokázal láskou měnit také přisluhovače temného režimu, do té doby „věrné ďáblovy pomocníky“.

Příběh této úžasné křesťanské osobnosti je velmi inspirativním nejen pro vězně a ty, kdo jsou sužováni nepřízní osudu, ale i pro kohokoli jiného, kdo chce dát svému životu nový smysl a prahne po štěstí a duševním pokoji. Biskup v knize formuluje návod, jak dosáhnout možného ztotožnění se s Kristem, ucelený do dvaceti čtyř praktických „minitezí“, symbolizujících dvacet čtyři hodin v jednom dni. Jsou to teze k zamyšlení, nesoucí v sobě hluboká poselství a pravdy.

O výjimečnosti a až téměř zázračnosti díla tohoto kněze vypovídá i jeho v současnosti probíhající proces blahořečení, jež je předstupněm vedoucím k jeho následnému prohlášení církví za svatého.

pan Roman R.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies