06.03.2015 16:00, kategorie: Titulní stránka

Ukazovat Ježíše světu

Ukazovat Ježíše světu
PAULÍNSKÁ SPIRITUALITA

První sobota v měsíci je v Paulínské rodině věnována Panně Marii, která je v naší řeholní rodině vzývána jako Královna apoštolů od roku 1919 (tedy 5 let poté, co byla Paulínská rodina založena).

V roce, kdy bl. Jakub Alberione dokončil stavbu sanktuária zasvěceného Panně Marii jako naplnění slibu, kterým ji „zavázal“ v době války, slíbil, že každou první sobotu se zde shromáždí všichni členové Paulínské rodiny přítomní v Římě, aby tak napodobili apoštoly usebrané v modlitbě ve večeřadle s Marií, matkou Ježíšovou. Tato tradice trvá dodnes. Ostatní se k nim ve světě v modlitbě připojují.

První sobotu v únoru 2015 slavil mši svatou otec Attilio Monge SSP (televizní režisér a spisovatel) pár dní před svou náhlou smrtí. Z jeho kázání vybíráme:

Připomněl všem přítomným, že titul Královna apoštolů není jen vznešeným oslovením, ale uznáním skutečnosti, že ona je skutečně Matkou Boží a Matkou církve.

Madona nedrží Ježíše v náručí, ale předkládá ho apoštolům, aby ho oni sami nesli dál.  Nejedná se o detail, ale o podstatu naší mariánské úcty a našeho apoštolátu. Předávat světu Ježíše, Cestu, Pravdu a Život. Nemodlíme se pouze (tak jako v Salve Regina) „ukaž nám, po tomto putování, Ježíše“, ale už během tohoto putování jsme povoláni ukazovat ho druhým.

A tak nevcházíme do večeřadla jen proto, abychom se modlili s Marií, ale abychom naplnili Mariinu touhu, abychom od ní převzali Ježíše a nesli ho světu skrze moderní sdělovací prostředky: přej si šíření evangelia do celého světa. Marii nestačí jen modlitba, ale požaduje k ní přidat i apoštolát. Tak jako kdysi řekl papež Pavel VI. (ještě jako kardinál v Miláně): „Maria dává světu Krista vtěleného (incarnato) a vy šíříte Krista tištěného (incartato).“    

A tak, když se modlíme Salve Regina, pamatujme si, že ukazovat Ježíše světu je naším paulínským povoláním.

 

 
 
Nahoru